Anmäl problem

Elektronisk feedbacktjänst

I icke-brådskande ärenden kan du ge feedback på elektronisk väg.

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter för akuta fel.

Läckage i vattenledningar

Vi utför reparationer av allmänna stamvattenledningar och tomtvattenledningar (från anslutningspunkten till vattenmätaren).

Mån–tor kl. 7.00–15.30, fre kl. 7.00–14.00
tfn 0500 872 177 (söder/öster om Aura å)
tfn 0500 527 231 (norr/väster om Aura å)

Utanför ovan nämnda tider
tfn 044 907 2011 (Turun Seudun Vesi Oy:s kontrollrum)

Fel i vattenmätare

Om du misstänker att din vattenmätare visar fel eller fungerar felaktigt, gör så här:

  • Kontakta vattenmätaravdelningen under arbetstid. Vattenmätaravdelningen byter ut och kontrollerar vattenmätaren.
  • Om mätaren visar för mycket, får du en gottgörelse och en ny vattenmätare.
  • Om det framgår av mätprotokollet att mätaren fungerar korrekt (den får visa 5 % mindre eller mer), byter vi ut mätaren, men tar ut en kontrollavgift enligt prislistan.

Om din vattenmätare är fysiskt trasig (läcker, glaset är trasigt, mätaren har frusit eller gått sönder på något annat sätt), kontakta oss. För reparation av vattenmätaren tar vi ut en avgift enligt prislistan.

Mån–tor kl. 8.00–11.00, 12.00–14.00, fre kl. 8.00–11.00
tfn 040 484 0192

Utanför ovan nämnda tider
tfn 044 907 2011 (Turun Seudun Vesi Oy:s kontrollrum)

Avloppsproblem

Alla tider
tfn 040 742 4320

Störningar i vattenkvaliteten

Brunt vatten beror i allmänhet på att vattnets cirkulationsriktning i nätet har förändrats, då järn- och manganhaltig fällning lossnar från rörväggarna. Fällningen är inte farlig för hälsan, men innan vattnet används för hushållsbruk lönar det sig att tappa vatten tills det blir klart.

Vattnet ser grått ut i allmänhet om luftbubblor har blandats i det. Efter att vattnet stått en stund försvinner luften och vattnet blir klart.

Om vattnet har en tydlig grön färg, kan det vara frågan om att det har läckt in fjärrvärmevatten i hushållsvattnet. Läckaget kan bero på till exempel en trasig värmeväxlare. I dessa fall ska du i första hand kontakta disponenten eller personen som ansvarar för fastighetens VVS-anordningar.

Om du misstänker en mikrobiologisk eller annan slags förorening av ledningsvattnet, kontakta oss omedelbart:

mån, tis, ons, fre kl. 9.00–14.00
ons kl. 9.00–16.00
tfn 02 263 32292

Utanför ovan nämnda tider
tfn 044 907 2011

Avloppspumpstationer och luktolägenheter

Om avlopps- eller dagvattenpumpen/pumpstationen på din fastighet inte fungerar, kontakta leverantören eller en pumpreparatör.

Om du upptäcker ett problem med en allmän avloppspumpstation eller en luktolägenhet, kontakta oss:
Mån–tor kl. 7.00–15.30, fre kl. 7.00–14.00
tfn 02 2633 2318

Utanför ovan nämnda tider
tfn 044 907 2011