Sijaitseeko kiinteistösi alin viemäröity taso padotuskorkeuden alapuolella? Viemäritulvat voivat aiheuttaa mutkikkaita tilanteita.

Turussa tapahtuu vuosittain useita kymmeniä viemäritulvien aiheuttamia vesivahinkoja kiinteistöillä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi poikkeuksellisen kovan rankkasateen aikana viemäriverkosto täyttyy sadevesistä, jolloin veden pinta nousee verkostossa. Tätä ilmiötä kutsutaan viemärin padotukseksi. LVI-suunnittelija määrittää kiinteistölle kiinteistökohtaisen padotuskorkeuden, jonka vesilaitos hyväksyy. 

Mikäli kiinteistön viemäröintipisteitä, kuten esimerkiksi WC-pyttyjä tai lattiakaivoja on sijoitettu kellaritiloihin korkeusasemaltaan määritetyn padotuskorkeuden alapuolelle,tarkoittaa tämä kasvanutta riskiä mahdolliselle viemäritulvavahingolle. Viemäritulvan aikana jätevesi voi nousta kiinteistön lattiakaivoista tai muista viemäröintipisteistä aiheuttaen usein todella kalliin vahingon irtaimistolle ja tiloille.

Viemärilaitteiden sijoitus ja suojaus

Uusilla kiinteistöillä viemärilaitteiden sijoittaminen padotuskorkeuden alapuolelle on Suomen rakentamismääräysten mukaan kielletty, ellei kiinteistö tällöin rakenna pumppauskaivoa jätevesilleen. Vanhoissa kiinteistöissä saneerauksen yhteydessä vesilaitos on hyväksynyt välttäväksi ratkaisuksi käsikäyttöisen venttiilin, jonka voi sulkea tarvittaessa mikäli lattiakaivoista alkaa nousta viemärivettä. Tällaisissa venttiileissä on kuitenkin ongelmina mm. se, että niitä ei aina ehdi sulkea ennen kuin vahinko on jo tapahtunut, tai ne ovat paikkoja viemärilinjassa joihin alkaa kertyä sakkaa ja myöhemmin tukos.

Kuka korvaa?

Mikäli kiinteistön viemäröintipisteet on rakennettu määräysten vastaisesti padotuskorkeuden alapuolella, on vaikeaa löytää ulkopuolista korvaajaa vahingoille. Vakuutusyhtiöillä yleensä on vaatimuksena mm. se, että viemäripisteet on sijoitettu padotuskorkeuden yläpuolelle ja että ne ovat asianmukaisesti rakennettu, suojattu ja huollettu. Myöskään vesilaitos ei ole korvausvelvollinen tällaisissa tapauksissa. Korvauksia on haettu vesilaitoksilta eri oikeusasteita myöden, mutta ratkaisu on aina kallistunut asukkaan itsensä korvattavaksi. Kiinteistön on katsottu olevan myötävaikuttaja vahingon synnyssä, mikäli viemäripisteitä on padotuskorkeuden alapuolella. Paras ratkaisu siis olemassa olevan tilanteen korjaamiseksi on se, että kaikki kiinteistön jätevedet pumpataan, jolloin takaisinvirtaus estyy kokonaan takaiskuventtiilin avulla.

Miten kiinteistön kannattaa asiassa edetä?

Mikäli kiinteistönomistaja on huolissaan kiinteistönsä padotuskorkeusasioista, hänen kannattaa kääntyä alan yksityisen LVI-suunnittelijan puoleen. LVI-suunnittelija voi kartoittaa kiinteistön riskin viemäritulvan varalta, ja suunnitella toimenpiteet miten asia voitaisiin korjata. LVI-suunnittelija hyväksyttää suunnitelmat ja tarkastuttaa padotuskorkeuden vesilaitoksella. Yleisen viemäritulvatilanteen lisäksi kiinteistön omat, vanhat viemäriputket voivat aiheuttaa tulvariskin tukkeutuessaan. Tästä syystä kiinteistön vesi- ja viemärijohdot olisikin syytä uusia keskimäärin 40 vuoden välein jotta niiden yleinen toimintavarmuus olisi parempi, ja mm. tukkeutumilta voitaisiin välttyä. Tätä vanhemmilla viemäreillä ja vesijohtoputkilla rikkoutumisen todennäköisyydet yleensä kasvavat. Turussa viemäri- ja vesijohtoputket ovat kiinteistön omaisuutta kadulla kulkevasta runkolinjasta kiinteistölle saakka. Runkolinjan ja kiinteistön välisen vesijohto-osuuden korjaustöitä saa suorittaa ainoastaan vesilaitos.  

Yhteydenottoja teknisissä kysymyksissä toivotaan ensisijaisesti sähköisen palautekanavan välityksellä, internetissä osoitteessa http://www.turku.fi/paikalla.