Muutos tapahtuu vuoden 2017 alusta, eikä edellytä asiakkalta toimenpiteitä lukuun ottamatta suoramaksusopimuksia ja e-laskutusta.

Turun Vesiliikelaitoksen toimintaan on kuulunut puhtaan veden toimitus, jäteveden vastaanotto ja johtaminen puhdistamolle sekä hulevesien johtaminen hulevesiverkostossa. Myös asiakaspalvelu on ollut osa liikelaitoksen toimintaa.

1.1.2017 alkaen tehtävistä vastaa hulevesiä lukuun ottamatta Turun Vesihuolto Oy, joka on kokonaan Turun kaupungin omistama yhtiö. Hulevesien kokonaisvastuu siirtyy samalla Turun kaupungille.

Muutos ei vaikuta vesihuoltopalvelujen toimittamiseen eikä edellytä asiakkailta toimenpiteitä lukuun ottamatta suoramaksua ja e-laskutusta.

Koska Turun Vesihuolto Oy:llä on oma Y-tunnus (1028215-2), ei asiakkaan pankkinsa kanssa tekemiä nykyisiä sopimuksia suoramaksusta tai e-laskutuksesta voida suoraan siirtää koskemaan uuden yhtiön laskutusta.

Asiakkaan tulee huolehtia oman pankkinsa kanssa maksupalvelusopimuksen muutoksesta. Muutoksen voi tehdä 1.2.2017 lukien. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.

Vanhat yhteysnumerot ovat käytössä vuodenvaihteessa. Sähköposti noudattaa 1.1.2017 lukien muotoa
etunimi.sukunimi@turunvesihuolto.fi. Myös nykyiset sähköpostiosoitteet toimivat vielä keväällä 2017.
Internetistä osoitteen www.turku.fi/vesihuolto lisäksi yhtiö ottaa käyttöönsä osoitteen www.turunvesihuolto.fi