Paattisten alueella on siirrytty lokakuun puolivälissä käyttämään Turun Seudun Vesi Oy:n tuottamaa tekopohjavettä talousvetenä. Muutos koskee vedenjakelualuetta, jonne toimitettiin aiemmin vesi Ruskon puolelta Vahdon ottamolta.

Koko Paattisten alueella nautitaan jatkossa samaa talousvettä kuin Turun Vesihullon muillakin verkostoalueilla. Veden laatua valvotaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Toimittamamme talousvesi täyttää kirkkaasti sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden laatuvaatimukset ja suositukset. Varayhteys Ruskolle säilytetään molempien kuntien vedenjakelun varmistamiseksi. Muutos ei aiheuta asiakkaillemme mitään toimenpiteitä, eikä vaikuta laskuttamiimme hintoihin.

Kaupunginosa/Alue: