Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat yhdessä Turun kaupungin kanssa selvittäneet syitä, miksi Pitkänsalmen vedenlaatu on aika ajoin huono. Syyksi selvisi asunto-osakeyhtiön viemäriliitoksen asennuksessa tapahtunut virhe.

Ispoisten talviuintipaikan heikentyneen vedenlaadun vuoksi joulukuussa 2017 Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy käynnistivät tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää mahdollisia merialuetta kuormittavia lähteitä. Sateiden ja runsaan pintavalunnan vuoksi vedenlaatu oli tasaisen heikkoa Aurajoessa ja merialueilla. Tutkimuksia jatkettiin ja tammikuun viimeisenä päivänä otetuissa näytteissä havaittiin poikkeavaa hygieenistä likaantumista Pitkäsalmessa soutukeskuksen edustalla, jossa sekä bakteerien että ammoniumtypen määrä oli korkeampi kuin muissa havaintopaikoissa. Viimeisin raportti bakteeritilanteen kartoituksesta julkaistaan heti sen valmistuessa.

Tutkimusten edetessä kartoitusta laajennettiin helmikuussa 2018 soutukeskuksen lähellä oleviin avo-ojiin ja hulevesiviemäreihin. Hulevesiviemärin kartoituksessa ja sitä seuranneissa jatkotutkimuksissa havaittiin putkiremontin yhteydessä tapahtunut asennusvirhe. Virheen seurauksena kiinteistön jätevesiputkeen on syntynyt tukos ja jätevedet ovat purkautuneet hulevesiviemäriin.. Turun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö on velvoittanut asunto-osakeyhtiön korjaamaan virheellisen liitoksen välittömästi.

Linkki Turun kaupungin uutiseen: Pitkänsalmen vedenlaatua heikentänyt tekijä on löytynyt

Kaupunginosa/Alue: