Ispoisten talviuintipaikan tilaan liittyen tehtyjen selvitysten viimeisin raportti on valmistunut. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy aloitti tutkimukset joulukuussa 2017 ja viimeisimmät näytteet otettiin helmikuussa 2018. Bakteerikartoituksissa havaittiin poikkeavaa hygieenistä likaantumista Pitkäsalmessa soutukeskuksen edustalla.

Vuodenvaihteessa 2017-2018 Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy pyysivät Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:tä kartoittamaan uimaveden laadunvalvonnassa käytettyjen bakteerien esiintymistä Aurajoessa, Vähäjoessa ja Pitkäsalmessa. Vesinäytteet otettiin ensimmäisen kerran 21.12.2017. Haittojen jatkuessa vesinäytteitä otettiin alkuvuonna 2018 kahdesti (4.1.2018 ja 11.1.2018) ja molemmilla tutkimuskerroilla vesi oli heikkolaatuisinta Pitkäsalmessa soutukeskuksen edustalla.

Kartoitusta jatkettiin ja laajennettiin soutukeskuksen lähelle ojiin ja huleveteen. Vesinäytteitä otettiin vielä kolme kertaa (31.1., 7.2. ja 12.2.2018). Tulosten johdosta jatkotutkimukset kohdennettiin alueelle laskevaan hulevesiviemäriin, jota tutkimalla löydettiin asunto-osakeyhtiön viemäriliitos, jonka saneerauksen yhteydessä oli tapahtunut asennusvirhe.

Raportti: Bakteeritilanteen kartoituksen jatko tammi-helmikuun vaihteessa 2018 Ispoisten talviuintipaikan hygieenisten haittojen vuoksi

 

Kaupunginosa/Alue: