Turun kaupunki asettaa julkisesti nähtäville vesihuoltoon liittyvän laajan kokonaisuuden. Kokonaisuus sisältää vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille 2018–2021, ehdotuksen Turun kaupungin vesihuoltolaitoksen eli Turun Vesihuolto Oy:n toiminta-alueeksi (talousvesi ja jätevesi) ja tavoitteellisiksi alueiksi sekä ehdotuksen Kakskerta-Satava vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi (jätevesi) ja tavoitteellisiksi alueiksi.

Turun kaupungin vesihuollon toiminta-alue (Turun Vesihuolto Oy)

Turun Vesihuolto Oy:n toiminta-alueisiin on otettu mukaan edellisen, vuonna 2015 hyväksytyn toiminta-aluepäätöksen jälkeen toteutuneet uudet asemakaava-alueet. Toiminta-aluetta on jonkin verran supistettu Pohjois-Turun metsäalueilla, joilla ei ole ollut liittymiä eikä toiminta-alueen laajentaminen ole tarpeellista myöskään uuden maankäytön vuoksi.

Toiminta-alue kartoilla on esitetty myös uuden maankäytön vuoksi tarpeelliset tavoitteelliset toiminta-alueet vuosille 2019–2021 sekä aikaisintaan vuosina 2022–2025 ja 2026–2029 toteutuvat alueet. Lisäksi on osoitettu tavoitteelliset alueet vuoden 2029 jälkeen toteutuville uusille maankäytön alueille.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2018-2021 (pdf)
Liite 1 toimenpideohjelma 2018-2021 (pdf)
Vesihuollon toiminta-alue (talousvesi) (pdf, 3,2 Mt)
Vesihuollon toiminta-alue (jätevesi) (pdf, 3,2 Mt)

Kakskerta-Satava vesiosuuskunnan toiminta-alue

Kakskerta-Satava vesiosuuskunta on vuonna 2013 hakenut kaupungilta osuuskunnan jätevesiviemärin toiminta-alueen hyväksymistä. Toiminta-alue on ollut nähtävillä 1.-17.11.2014, mutta asian päätöksenteko on jäänyt odottamaan vireillä olevaa Satava-Kakskerran osayleiskaavaa.

Ehdotettu toiminta-alue kattaa keskeiset alueet sekä Satavassa että Kakskerrassa lukuun ottamatta muutamia kallioisia ja vaikeasti toteutettavia alueita. Toiminta-alueen rajaus on muuttunut aiemmasta siten, että toiminta-alueeksi on Erikvallasta ja Kakskerran järven itäpäästä osoitettu alueet, jotka vuoden 2015 alustavassa rajauksessa olivat tavoitteellisia alueita. Tavoitteellisia alueita on esitetty jonkin verran lisää lähinnä Satava-Kakskerran osayleiskaavassa esitettyjen aluevarausten näkökulmasta.

Kakskerta-Satava vesiosuuskunnan toiminta-alue (pdf, 9,3 Mt)
Kakskerta-Satava vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksymiseen liittyviä säännöksiä (pdf)

Aineistot ja mielipiteiden jättäminen

Aineisto on nähtävillä Turku-pisteessä 6.–29.6.2018 välisenä aikana, os. Puolalankatu 5, 1. krs. ma–to 9.00–15.30, pe, juhla- ja arkipyhien aattona 9.00–15.00.

Mahdolliset mielipiteet nähtävillä olevasta aineistosta on toimitettava Turun kaupungin kirjaamoon Turku-pisteeseen (Puolalankatu 5, 1.krs.), sähköpostitse turun.kaupunki@turku.fi tai postitse Turun kaupunki, PL 355, 20101 Turku, viimeistään ennen nähtävilläolon päättymistä.

Lisätietoja:

Lisätietoja asiassa antavat kaavoitusinsinööri Andrei Panschin, puh. 044 9074 053, s-posti andrei.panschin(a)turku.fi; maankäytönsuunnittelija Juha Lipponen, puh. 050 5589 542, s-posti juha.lipponen(a)turku.fi sekä 11.6.2018 alkaen myös johtava asiantuntija Satu Lehto, puh. 044 9074 064, s-posti satu.j.lehto(a)turku.fi (sähköpostiosoitteissa merkinnän (a) tilalle on kirjoitettava @-merkki).