Alue ei kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen.

Satava-Kakskerran alue ei kuulu Turun Vesihuolto Oy:n toiminta-alueeseen. Alueella on Vesihuolto Oy:n talousvesijohtoverkkoa, johon on voinut antaa uusia liittymiä. Verkoston kapasiteetti on lähes käytetty ja uusien liittyjien ottaminen on useissa kohdissa mahdotonta vaarantamatta olemassa olevien asukkaiden veden saantia. Kapasiteetin lisäystä on suunniteltu toteutettavaksi, kun asemakaavoitus laajenee saarille. Ennen minkäänlaisiin liittymiseen liittyviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee ensin selvittää oman kiinteistön liittymismahdollisuudet Turun Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkkoon.