Kokonaisvaikutus on 4 senttiä kuutiolta. Asiakaskirjeessä lukeva 14 senttiä on hulevesimaksusta johtuva jäteveden kokonaisalennus vuoteen 2016 verrattuna. Myös liittymismaksujen osalta alvilliset hinnat toisessa maksuluokassa on nyt korjattu oikeiksi.

Jätevesimaksu alenee vuonna 2019


Turun Vesihuolto Oy:n vesi- ja jätevesimaksut muuttuvat 1.1.2019 alkaen. Jäteveden arvonlisäverollinen hinta alenee. Alennuksen perusteena on hulevesiviemäröinnin vastuun ja kustannusten siirto vesihuollosta kaupungille. Talousveden hinnan nousuun vaikuttaa uusi, vesihuollon keskeytymättömyyttä ja toimitusvarmuutta parantava vesijohtolinja (ns. Saramäki – Parola –linja) pohjoisen Turun alueelle. Talousveden arvonlisäverollinen hinta nousee 6 senttiä kuutiolta. Lisäksi talousveden perusmaksuun tulee korotus DN 50 ja DN 80 – 150 kokoluokissa. Jätevesimaksun alennuksen ja vesimaksun korotuksen kokonaisvaikutus on yhteensä 4 senttiä.

 Vanha hintaVanha hinta (sis. alv 24 %)UUSI HINTAUUSI HINTA (SIS. ALV 24 %)
Vesimaksu1,41 € / m31,75 € / m31,46 € / m31,81 € / m3
Jätevesimaksu1,55 € / m31,92 € / m31,47 € / m31,82 € / m


Perusmaksut 1.1.2019

Vesimittarin kokoPerusmaksu vesi / kuukaudessaPerusmaksu Jätevesi / kuukaudessa  Huom!
DN 19 (yleensä pientalot) 9 € 11,16 € (sis. alv) 6 € 7,44 € (sis. alv)Ei muutosta maksuihin.
DN 25 – 38 25,20 €31,25 € (sis. alv)16,80 €20,83 € (sis. alv)Ei muutosta maksuihin.
DN 5055 €68,20 € (sis. alv)26,80 €33,23 € (sis. alv)Ei muutosta jäteveden osalta.
DN 80 – 150100 €124 € (sis. alv)46,40 €57,54 € (sis. alv)Ei muutosta jäteveden osalta.


Omakoti- ja pientalojen liittymismaksut muuttuvat 1.1.2019 alkaen


Huom! Liittymismaksua maksetaan silloin, kun kiinteistö liitetään verkostoihin. Lisäliittymismaksua voidaan periä, jos kiinteistölle rakennetaan lisää kerrosalaan vaikuttavaa tilaa tai kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu. Omakoti- ja paritalojen sekä vapaa-ajan asuntojen kiinteät liittymismaksut 1.1.2019 alkaen:

 

Kerrosala, k-m2 Liittymismaksu, vesi, €:Liittymismaksu, jätevesi, €:Liittymismaksu yhteensä, €:
0 – 150 2000 2480 (sis. alv)20002480 (sis. alv)40004960 (sis.alv)
151 – 250 32804067,20 (sis. alv)32804067,20 (sis. alv)65608134,40 (sis. alv)
251 – 40052006448 (sis.alv)52006448 (sis.alv)1040012896 (sis.alv)


Muiden omakoti- ja paritalojen sekä vapaa-ajan asuntojen kertoimellisen liittymismaksun kerroin k on vuoden 2019 alusta 1,7. Nykyinen kerroin on 1,6.