Laskutus

Asiakaspalvelumme auttaa sinua seuraavissa asioissa:
- Vesilaskuihin liittyvä neuvonta
- Maksuajan hakeminen
- Laskutustietojen muuttaminen
- Kiinteistön omistajan vaihtuminen/muutto

Ota yhteyttä puhelimitse, p. 02 263 32163 (arkisin klo 9-14), tai sähköpostitse laskutus [at] turunvesihuolto.fi.

Halutessasi voit tulla asioimaan paikan päälle (Linnankatu 65) arkisin klo 9-12.

Lataa alta laskun lukuohje:

 

Vesilaskut koostuvat käyttömaksusta, joka perustuu käyttämäsi veden määrään, sekä perusmaksusta, joka on kiinteistökohtainen kuukausittain perittävä kiinteä maksu. Perusmaksulla katetaan vesihuoltoverkoston käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. 

Perusmaksu

Perusmaksua maksetaan joka kuukausi ja sen suuruus riippuu vesimittarin koosta. Perusmaksu pysyy kuukaudesta toiseen samana – myös silloin kun asunto on tyhjänä.

Yleisin mittarikoko omakotitalossa on 19-millinen. 25-millinen on käytössä kerrostaloissa ja muissa isommissa kohteissa. Mittarin koko määrittelee sen, miten paljon sen läpi pääsee vettä. Yleensä mittarikoon päättää LVI-suunnittelija, mutta joissain tapauksissa myös Turun Vesihuolto voi määritellä koon.

Sekä puhtaalla vedellä että jätevedellä on oma perusmaksunsa. Kulloinkin voimassa olevat perusmaksuhinnat löydät hinnastosivultamme. Perusmaksulla kerätyt rahat käytetään vesihuoltoverkoston ylläpitoon ja kunnostukseen.

Käyttömaksu

Nimensä mukaisesti käyttömaksu määräytyy sen mukaan, paljonko vettä käytetään. Kulloinkin voimassa olevat kuutiohinnat löydät hinnastosivultamme. Jäteveden käyttömaksu perustuu puhtaan veden käytön määrään eli oletuksena on, että sama määrä vettä, mikä hanasta lasketaan, valuu viemäriin.

Jäteveden käyttömaksu on talousvettä suurempi, koska jäteveden käsittely on prosessina melko kallis. Hintaa nostaa myös huleveden osuus, sillä jätevesiviemäriin pääsee sadevesiä. Se taas aiheuttaa, että käsiteltävän jäteveden määrä on suurempi kuin vesihuoltoverkoston alueella käytetty talousveden määrä.

Arvio- ja tasauslasku

Arviolasku lähetetään asiakkaille kolme kertaa vuodessa. Arviolasku perustuu keskimääräiseen vedenkulutukseen eli arvioon siitä, mitä kyseisenkokoinen talous kuluttaa.

Vuoden viimeinen eli neljäs lasku on tasauslasku, joka perustuu todelliseen kulutukseen eli asiakkaan ilmoittamaan vesimittarin lukematietoon. Näin tasauslasku on joko pienempi tai suurempi kuin aiemmat arviolaskut.

Asiakkaan ilmoittamien vesimittarin lukematietojen perusteella arviolaskutus kehittyy täsmällisemmäksi. Jos tasauslaskun haluaa aiemmin, voi lukeman ilmoittaa Vesihuollolle useamminkin kuin kerran vuodessa.

Vesimittarin lukema on helpointa ilmoittaa netissä – ilmoita vesimittarin lukema täällä. Lukemaa ei voi helposti ilmoittaa netissä väärin, sillä järjestelmä huomauttaa suuresti poikkeavista luvuista. Jos vedenkäytössä ei ole tapahtunut muutoksia, poikkeava lukema voi kertoa vuodosta.

Turun Vesihuolto vaihtaa kiinteistöjen vesimittarit 7–10 vuoden välein. Tällöin mittarin lukema myös tarkistetaan.

Liittymismaksu

Kun uusi talo rakennetaan, se liittyy vesihuoltoverkostoon ja siltä peritään liittymismaksu. Maksu on tavanomaisilla pientaloilla kiinteä. Muilla se määräytyy kiinteistön rakennusluvan kerrosalaneliöiden mukaan eli jos tontilla on paljon rakennusoikeutta, liittymismaksu on suurempi.

Liittymismaksu kattaa Turun Vesihuollon rakentamat talous- ja jätevesijohdot, jotka kulkevat kadun alla. Runkolinjoista tontille rakennettavista johdoista vastaa kiinteistö itse. Hulevesijohto taas kuuluu Turun kaupungin vastuulle.

Asiasanat: