Usein kysyttyä

Usein kysyttyä vedestä
 • Mitä vesi maksaa?
 • Kuinka paljon verorahoja käytetään vesilaitoksen pyörittämiseen?
 • Viimeinen vesilaskuni oli poikkeuksellisen suuri. Näyttääkö vesimittari oikein?
 • Vesimittarissa kulutusmittarit näyttävät liikkuvan edestakaisin vaikkei vettä kulu? Vaikuttaako tämä vesimittarilukemaan?
 • Meillä WC:n vesisäiliö hieman vuotaa. Paljonko tässä vuodossa menee vettä "harakoille"? Paljonko yksi tippuva hana kuluttaa vettä?
 • Kuinka kovaa Turun vesi on ja mikä on Turun vesijohtoveden pH?
 • Voiko lämmintä vettä käyttää ruoanlaitossa?
 • Miksi vesi on joskus sameaa?
 • Miksi vesi näyttää joskus ruosteiselta / keltaiselta / ruskealta?
 • Tutkiiko kukaan jätevesien vaikutusta vesistössä?
 • Saako ruoantähteet laittaa viemäriin?
 • Missä tutkitaan kaivovesinäytteitä?
 • Voinko asentaa jätemyllyn?
 • Huuhdeltavat wc-paperirullat
 • Milloin kesävedet avataan ja suljetaan?

 

Mitä vesi maksaa?

Vuonna 2017 talousvesi maksaa 1,75 euroa ja jätevesi 1,92 euroa kuutiolta eli 1 000 litralta. Hinnoissa on mukana arvonlisävero, joka on 24 %. Palveluhinnastosta löytyy tarkemmin eri palvelujen hinnat.

Kuinka paljon verorahoja käytetään vesilaitoksen pyörittämiseen?

Ei yhtään. Kaikki vesilaitoksen toiminnat katetaan vesimaksuilla, myös verkostojen korjaus ja uudisrakennukset.

Viimeinen vesilaskuni oli poikkeuksellisen suuri. Näyttääkö vesimittari oikein?

Aivan aluksi kannattaa katsoa, pyöriikö mittari myös silloin, kun vettä ei käytetä. Jatkuva pyöriminen on merkki vesivuodosta. Vesilaitoksen vesimittarit ovat tyyppihyväksyttyjä ja tarkkoja. Niitä koskevat samat määräykset kuin kauppojen vaakoja tai huoltoasemien polttoainemittareita. Vesilaitos tarkistaa ja vaihtaa vesimittarit kustannuksellaan määrävälein. Lähes aina vesimittarien virhe on sallituissa rajoissa, joka on enintään +/-5 %. Vesilaitos voi tarkistaa vesimittarin myös asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Mikäli mittarista ei löydy virhettä, tarkistuskulut veloitetaan asiakkaalta. Asiakkaan kannattaa seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Pienetkin vesikalusteissa olevat vuodot voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä.

Vesimittarissa kulutusmittarit näyttävät liikkuvan edestakaisin vaikkei vettä kulu? Vaikuttaako tämä vesimittarilukemaan?

Vesijohtoverkostossa on aina jonkin verran paineenvaihteluita. Paine vaihtelee hieman esimerkiksi alueellisten kulutuspiikkien, vesijohtoverkostossa tapahtuvien vuotojen tai verkostotöiden vuoksi. Vesimittari mittaa kulutusta "kumpaankin suuntaan", eli ylimääräistä kulutusta ei synny. Ns. takaiskuventtiili tasaa paineenvaihteluita estämällä veden virtauksen kiinteistön suunnasta verkostoon. Mikäli takaiskuventtiiliä ei ole, sen voi asentaa päävesimittarin jälkeiseen johtoon LVI-alan yritys.

Meillä WC:n vesisäiliö hieman vuotaa. Paljonko tässä vuodossa menee vettä "harakoille"? Paljonko yksi tippuva hana kuluttaa vettä?

Tippuva vesihana voi lisätä vedenkulutusta jopa noin 30 m³ vuodessa ja aiheuttaa asiakkaalle siten noin 70 euron lisämaksun. Jos vuotavia hanoja on useita, lisäkustannusten määrä voi kasvaa tuhansiin euroihin. Vesivuodot ovat usein korjattavissa melko pienin kustannuksin esimerkiksi vaihtamalla hanojen tai WC:n huuhtelusäiliön tiivisteet.

Vuotomäärä vuositasolle muutettuna yllättää monet vesilaskun maksajat. Alla on laskettuna muutaman vuototapauksen vesimäärät oletettuna, että verkostopaine on 5 kp/cm2 (500 kPa).

 • Tiheä tippavuoto, vuotokohdan koko ompelulangan paksuus. Vuotava vesimäärä on tällöin 30 m3 vuodessa (n. 100 euroa).
 • Ohut vesivirta, vuotokohdan koko parsineulan paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 300 m3 vuodessa (n. 1 000 euroa).
 • WC:n jatkuva vuoto, vuotokohdan koko tulitikun paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 3 000 m3 vuodessa (n. 10 000 euroa).
 • Vanhan mallinen suihkun kylmä- ja lämminvesisekoitin, vuotokohdan koko lyijykynän paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 30 000 m3 vuodessa (yn. 100 000 euroa).

Kuinka kovaa Turun vesi on ja mikä on Turun vesijohtoveden pH?

Pesuainepakkauksissa näkyvillä saksalaisilla kovuusyksiköillä ilmaistuna Turun vesijohtoveden kovuus on 2,8 °dH (erittäin pehmeää) lukuun ottamatta Paattisten aluetta, jossa veden kovuus on 4,4 odH (pehmeää).Kovuus voidaan ilmaista myös mmol/l, jolloin kovuus on Paattisilla 0,80 ja muualla Turussa 0,5.

Turun vesijohtoveden pH on 8,5–8,9 lukuun ottamatta  Paattisten aluetta, jossa veden pH on 8,0–8,4. Molemmat vedet ovat emäksisiä.

Voiko lämmintä vettä käyttää ruoanlaitossa?

Lämmintä vettä ei luokitella talousvedeksi eikä sille ole laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Lämmin vesi voi olla laadultaan selvästi heikompaa kuin kylmä vesi, koska siihen voi taloputkista ja lämmönvaihtimista liueta metalleja. Siinä voi olla mikrobeja liian suuria määriä. Mikäli veden lämpötila ei ole riittävän korkea, voi lämpimässä vedessä kasvaa myös haitallisia bakteereja. Sopiva lämpötila on lämpimälle vedelle on  55–60 oC.

Miksi vesi on joskus sameaa?

Sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista. Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu seistessään melko nopeasti kirkkaaksi. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Jos sameus painuu pohjaan, on kyseessä jokin muu häiriö.

Miksi vesi näyttää joskus ruosteiselta / keltaiselta / ruskealta?

Syynä on yleensä joko yleisestä tai kiinteistön omasta vesijohtoverkosta peräisin olevien kerrostumien (rauta ja mangaani) irtoaminen. Irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus tai muutostöiden johdosta. Tällainen vesi ei yleensä ole terveydelle vaarallista, mutta veden juomista on silti syytä välttää kunnes haitta poistuu. Pyykkejä ja vesikalusteita vesi saattaa kuitenkin värjätä. Mikäli vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen vedenjuoksutuksen jälkeen, ota yhteys vesilaitokseen.

Tutkiiko kukaan jätevesien vaikutuksia vesistöissä?

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toimintaa, jätevesiä ja niiden vaikutuksia vesistössä tutkitaan säännöllisesti ympäristöluvan velvoitteen mukaisesti. 

Saako ruoantähteet laittaa viemäriin?
Ei missään nimessä. Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen eikä sinne pidä laittaa mitään kiinteitä jätteitä, koska ne voivat tukkia viemärin. Myös ruokien sisältämät rasvat voivat olla hankalia. Vessapaperi ei haittaa, koska se on valmistettu viemärissä hajoavaksi.

Tutkiiko vesilaitos kaivovesien laatua?

Vesilaitos tutkii ainoastaan jakelemansa veden laatua. 

Voinko asentaa jätemyllyn?
Jätemyllyn asentaminen ja käyttäminen on Turussa kiellettyä. Jätemyllyt kuormittavat viemäriverkostoa ja heikentävät puhdistustulosta.

Huuhdeltavat wc-paperirullat

Vesilaitos ei suosittele huuhdeltavien wc-rullien käyttöä, sillä kaikki ylimääräinen viemäriverkostossa kuormittaa puhdistamoa ja voi heikentää puhdistustulosta. Ympäristön kannalta wc-paperirullat on järkevintä kierrättää pahvina.

Milloin kesävedet avataan ja suljetaan?

Sopimusten mukaan kesävettä saa 1.5.–30.9 välisenä aikana. Mahdollisuuksien mukaan jaksoa pidennetään. Esimerkiksi yöpakkaset ja jäässä olevat rannat estävät kesäveden kytkemisen. Kesävesipisteitä on paljon ja kytkentä tehdään järjestyksessä mahdollisimman tehokkaasti, jotta kaikille asiakkaille saadaan vesi sopimuksen mukaan toimitettua.