Vesilaitoksen organisaatio

Vesilaitoksen kirjaamo

  • Ark. klo 08.00 - 15.45
  • vesilaitos [at] turku.fi

Dokumentteja

Turun vesiliikelaitos on kunnallinen liikelaitos, joka huolehtii vesihuollon järjestämisestä Turussa

Vesihuolto tarkoittaa talousveden käsittelyä ja jakelua, viemäröintiä sekä jäteveden käsittelyä. Valtaosa turkulaisista kuuluu keskitettyyn vesihuoltoon, josta vastaa Turun vesilaitos. Vesilaitoksella on velvollisuus järjestää vesihuolto Turun kaupunginvaltuuston vahvistamille toiminta-alueille. Toiminta-alue ei ulotu haja-asutusalueelle, jossa vesihuollon järjestäminen kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. Vesilaitos tarjoaa palveluita myös toiminta-alueen ulkopuolella.

Turun Seudun Vesi Oy toimittaa talousvettä Virttaankankaalta. Turun seudun puhdistamo Oy:n seudullinen jätevedenpuhdistamo toimii Kakolanmäen kalliossa.

Dokumentteja