Väliaikainen vesihuolto

Kioskit ja kausimyyntipaikat ja muut kuin kaupungin järjestämät tapahtumat:

Turun kiinteistöliikelaitos kartoittaa kioskeille ja vastaaville valmiit alueet, joihin järjestetään vesihuoltopisteet valmiiksi. Asiakkaan tulee olla yhteydessä kiinteistöliikelaitokseen, ja tehdä tarvittavat sopimukset. Kiinteistöliikelaitoksen vastuuhenkilöt tovat Kaisa Kauma-Laula ja Janne Laine.

Kiinteistöliikelaitoksen ja asiakkaan välisissä sopimuksissa sovitaan vastuista ja otetaan huomioon mm. se kuka vastaa veden laadusta Turun Vesihuolto Oy:n osoittamasta liittymispisteestä eteenpäin. Näistä paikoista toimitetaan suunnitelmat Turun Vesihuollolle joka hyväksyy ne ja perustaa niistä kulutuspisteet.  

Kioskit ja kausimyyntipaikat, muut kuin pollariratkaisut

Ensisijaisesti kohteisiin vedetään vesi kaupungin kiinteistöjen kautta takamittauksella. Toissijaisesti kausimyyntipisteen vastuuhenkilö / yrittäjä tekee sopimuksen veden käytöstä yksityisten kiinteistöjen omistajien kanssa. Kohteista tehdään suunnitelmat jotka toimitetaan Vesihuolto Oy:lle tiedoksi. Suunnitelmien perusteella Vesihuolto Oy tekee kausisopimukset kiinteistöliikelaitoksen ja Vesihuolto Oy:n välillä. Liittymien fyysisen toteuttamisen tekee esim. Arkea Oy.

Parakit ja työmaavesi

Mikäli parakkiin halutaan väliaikainen vesihuolto, tulee asiasta sopia Turun Vesihuollon asiakaspalvelutoimistossa Linnankatu 65:ssä ensisijaisesti soittamalla ja varaamalla ajan tekniseen asiakaspalvelunumeroon 02 263 32293 (ark. 9-14)  tai saapumalla paikan päälle arkisin klo 9-12 välisenä aikana. Mukana tulee olla suunnitelma johon on hahmoteltu parakin paikka ja toivotut vesihuoltopisteet (vesi ja viemäri). Työmaan hulevesien hallinnasta on olemassa opas, jonka saa Turun kiinteistöliikelaitokselta. Siihen on syytä tutustua ennen työmaan aloittamista.

Ennen kun liittymistä sovitaan Turun Vesihuollon kanssa, tulee kuitnekin selvittää olisiko vesi mahdollista saada kohteeseen naapurikiinteistöjen kautta, joka on kaikkien osapuolien kannalta edullisempi ja kevyempi ratkaisu, eikä erillistä sopimusta tällöin tarvita Turun Vesihuollon kanssa. Väliaikaiset liitokset tulee aina työn päätyttyä kaivaa uudelleen esiin ja tulpata runkolinjan kyljestä. Asiasta tehdään kirjallinen sopimus, ja kulut työstä kuuluvat liittyjälle.

Kaikkien kohteiden osalta huolehditaan että:

Vesi- ja viemärijohdot sekä liittymäpisteet suojataan, rampitetaan ja sijoitetaan niin etteivät ne
häiritse kulkemista eivätkä aiheuta vaaratilanteita tai hygieniariskejä.(ilkivalta).  

Paikkojen tulee olla sellaisia, ettei ne aiheuta ongelmia liikenteelle. 

Vesimittareiden asennuksista täytetään Turun Vesihuollon työtilauslomake, jonka MUUTA -kohtaan voidaan kirjata etukäteen mittarin asennus- ja poistopäivät.