Ohjeita suunnittelijoille ja urakoitsijoille

LVI-SUUNNITELMIA voi tehdä LVI-alan insinööri, teknikko tai alalla pitkään toiminut ammattihenkilö. LVI-suunnittelijalta vaaditaan lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoelman A2-osan mukainen LVI-suunnittelijan B-luokan pätevyys. Kaikkien suunnitelmien täytyy noudattaa meidän vaatimustemme lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoelman ja Turun rakennusvalvontatoimiston vaatimuksia.

Keräsimme omat vaatimuksemme yhteen dokumenttiin suunnittelijan ja suunnitelmien vaatimuksista – lataa se tästä:

Turun Vesihuollon saneerausohje suunnittelijoille

LVI-suunnitelmien pohjaksi tarvitset lisäksi johtokarttaotteen, sillä runkolinjat on merkittävä asemapiirrokseen samalla tavalla kuin ne on merkitty johtokarttaan. Kartan voi tilata Turun kaupungin johtokarttapalvelusta (turku.fi)

 

LVI-URAKOITSIJOILTA, jotka tekevät tonttijohto- ja muita vesihuoltokaivantoja, vaadimme seuraavia asioita:

Vesijohdot

  • Vähintään kolmen vuoden kokemus kunnallisteknisistä vesijohtoverkoston töistä (mm. asennus, liitostyöt, painekokeet ja desinfiointi)
  • Voimassa oleva vesihygieniapassi

Viemärit

  • Vähintään kolmen vuoden kokemus kunnallisteknisistä viemäriverkoston töistä (mm. asennus, liitostyöt ja paineviemärien painekokeet)
  • Betoniputkien asennuksen ja liitostöiden osalta voimassa oleva EK-ajokortti