Saavutettavuusseloste, Turun Vesihuolto Oy

Tämä seloste on laadittu 16.9.2020 ja julkaistu 22.9.2020. Selostetta on päivitetty viimeksi 6.5.2021.

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten www.turunvesihuolto.fi -verkkopalvelussa (jäljempänä turunvesihuolto.fi -verkkopalvelu) noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita verkkopalvelun saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

1. Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö turunvesihuolto.fi -verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Eficode Oy on tehnyt saavutettavuusauditoinnin turku.fi-verkkopalvelusta sekä erillissivustoista 7.4.2020.

2. Miten saavutettava turunvesihuolto.fi-verkkopalvelu on?

Turunvesihuolto.fi -verkkopalvelu täyttää osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Turunvesihuolto.fi -verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa.

Turunvesihuolto.fi -verkkopalvelua on mahdollista tarkastella korkeakontrastisessa tilassa, jolloin palvelussa käytetyt väriyhdistelmät ovat saavutettavia. Kontrastitilaan pääset siirtymään yläpalkista kohdasta "kontrasti".

Turunvesihuolto.fi -verkkopalvelu on osa Turun kaupungin verkkopalvelua, joten sen saavutettavuus on laajasti sidoksissa samoihin teknisiin lainalaisuuksiin. Turku.fi-verkkopalvelun erillissivustojen korjaustoimenpiteet saavutettavuuden parantamiseksi tehdään keskitetysti. Turku.fi -verkkopalvelun yhteinen saavutettavuusseloste ja saavutettavuuskorjausten aikataulu löytyvät Turun kaupungin saavutettavuusselosteesta. Alle on koottu tietoa tämän erillissivuston omista ei-saavutettavista sisällöistä. 

3. Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole saavutettavia (WCAG-kriteerien mukaan): 

  • Tekstivastineet: Verkkopalvelussa ja sillä olevissa liitteissä on käytetty joitain kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Näitä ovat esimerkiksi jotkin vanhat uutiset ja julkaisut. (WCAG 1.1.1)
  • Värit: Verkkopalvelussa ja sillä olevissa liitteissä on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Suosittelemme käyttämään verkkopalvelun ylävalikosta löytyvää korkeakontrastista tilaa, joka muuttaa kontrastiltaan riittämättömät väriyhdistelmät paremmin havaittaviksi.
  • Otsikkotasot: Verkkopalvelussa olevien liitteiden otsikkotasojen käytössä on puutteita. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
  • Luettavuus: Kaikki tekstit ja visuaaliset elementit eivät skaalaudu siististi tekstiä tai näytön näkymää suurennettaessa. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • Lomakekenttien nimilaput ja virheilmoitukset: Verkkopalvelun ja sillä olevien liitteiden kaikkia lomakekenttiä ja niiden nimilappuja ei ole ohjelmallisesti yhdistetty. Lisäksi lomakekenttien täyttöohjeet ja virheilmoitukset eivät ole täysin saavutettavia näppäimistö- ja ruudunlukijakäytössä. (WCAG 1.3.1, 1.4.13)
  • Mobiili: Verkkopalvelun mobiiliversiossa kaikki toiminnot ja elementit eivät ole havaittavissa näppäimistö- ja ruudunlukijakäyttäjille. (WCAG 1.1.1, 1.4.10, 2.1.1, 2.4.4)
  • Ulkoiset verkkopalvelut: Osa verkkopalvelussa olevista ulkoisen toimittajan sisältöjen upotuksista eivät ole saavutettavia. Näitä ovat esimerkiksi video- tai karttaupotukset ja Kulutus-Web.

4. Tehdyt ja työn alla olevat saavutettavuuskorjaukset

Seuraavat puutteet on korjattu 1.2.2021:

  • Korjattiin asioinnissa tarvittavien verkkosivujen ja liitteiden saavutettavuus tekstivastineiden, värien, otsikkotasojen, aisteihin nojaavien ohjeistusten, kuvailevien linkkitekstien ja muiden saavutettavuuden kannalta tärkeiden ominaisuuksien osalta.
  • Piilotettiin ruudunlukijaohjelman käyttäjien kannalta tarpeettomat ominaisuudet, kuten navigointiin tarkoitetut karttaupotukset.

Verkkopalvelun kontrastipuutteet ja muut tekniset saavutettavuusparannukset tehdään keskitetysti turku.fi-verkkopalvelun korjausten yhteydessä.

Ilmoita mittarilukema -verkkosivun lomakekenttä ja Kulutus-Web-verkkopalvelu eivät ole täysin saavutettavia näppäimistö- ja ruudunlukijaohjelmalla. Palvelun saavutettavuuden korjaamista selvitetään. Turun Vesihuolto kilpailuttaa parhaillaan asiakastietojärjestelmää, jonka osana on sähköisen vesimittarilukeman ilmoittamisjärjestelmä. Uudessa järjestelmässä saavutettavuus tullaan huomioimaan.

5. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 tai video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkopalvelu on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.

6. Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan turunvesihuolto.fi -verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille, ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Lain mukainen vastausaika on enintään 14 vuorokautta.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskee myös vesi- ja energia-alan palveluntarjoajia. Turunvesihuolto.fi -verkkopalvelun osalta saavutettavuusvaateet astuvat voimaan 1.1.2021.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella (turku.fi)

7. Valvontaviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen palvelusta vastaavalta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

8. Tarjoamme tukea Turun Vesihuollon asiakkaille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Turun Vesihuollon asiakaspalvelupisteessä Logomossa, Junakatu 9, tila 181 (Turun Vesihuollon asiakaspalvelun yhteystiedot ja aukiolo)

Turunvesihuolto.fi -verkkopalvelu on julkaistu 30.12.2016.

Asiasanat: