Beställningsarbeten

Gör så här när du beställer ett arbete hos vattenförsörjningen:

  • Försäkra dig om att anslutningsavtalet har undertecknats och sänts till vattenförsörjningen i nybyggnadsobjekt.
  • Om det är frågan om ett sanerings- eller reparationsarbete (andra än nybyggen) ska du säkerställa att vattenförsörjningen har godkänt planerna för arbetet.

Fyll i och skicka tillbaka (skanna och skicka per e-post eller lämna in till kontoret) den skriftliga beställningsblanketten som hittas via länken nedan. Du kan fylla i blanketten elektroniskt, men underskrift krävs ändå. Utöver blanketten ska den egentliga arbetstiden alltid avtalas separat med vattenförsörjningen!

Kom ihåg att Åbo Vattenförsörjning tar ut en avgift enligt serviceprislistan för arbetet. Fastigheten svarar för att anskaffa planering och grävarbeten och för deras kostnader. Vattenförsörjningen utför installationsarbeten i ett färdigt grävt och arbetssäkert schakt som kontrolleras innan anslutningsarbetet utförs.

Kom ihåg att Åbo Vattenförsörjning tar ut en avgift enligt serviceprislistan för arbetet. Fastigheten svarar för att anskaffa planering och grävarbeten och för deras kostnader. Vattenförsörjningen utför installationsarbeten i ett färdigt grävt och arbetssäkert schakt som kontrolleras innan anslutningsarbetet utförs.