Fakturering och flytt

Har du frågor om ärenden gällande fakturering eller flytt?

Kontakta vattenfaktureringen!

tfn 02 263 32163 (mån–tor kl. 9–14)
laskutus [at] turunvesihuolto.fi