Vattenförsörjningens anslutningsavgifter

Mer information om anslutningsavgifterna

Observera att den slutliga kalkylen alltid kommer från Åbo Vattenförsörjning. Anslutningsavgiften beräknas alltid när fastighetens VVS-planer har kommit via byggnadstillsynen till Åbo Vattenförsörjning för godkännande. Mer information om beräkning av anslutningsavgiften och dess storlek får du hos Åbo vattenverks kundtjänst.

Mån–tor kl. 9.00-12.00

  • Tfn (02) 263 32292
  • asiakaspalvelu [at] turunvesihuolto.fi

Anslutningsavgifter 2019:

Ladda ned anslutningstaxan för 2019 nedan:

Vattenförsörjningens anslutningsavgift bestäms enligt fastighetens bygglov (den bestämmande faktorn är antalet kvadratmeter som anges på bygglovet, fastän någon del inte skulle byggas genast). En extra anslutningsavgift tas ut om antalet kvadratmeter som utgör grunden för bygglovet ökar. Åbo Vattenförsörjning tar inte ut någon anslutningsavgift för dagvattenbrunnar från och med 1.1.2017.

Anslutningsavgifterna för småhus och fritidsbyggnader i bostadsbruk är de som anges i tabellen i taxan.

I fråga om övriga byggnader är formeln följande: [bygglovskvadratmeter] x [15,30 € / v-m2] x [koefficient enligt fastighetstyp] + moms 24 %

OBS! Fastighetstypen bestäms enligt det användningsändamål som fastställs i detaljplanen. De typenliga koefficienterna är följande:

  • Radhus 1,25
  • Vånings- och affärshus: 1,00
  • Industribyggnader och självbetjäningslager (garageaktier): 0,8
  • Lagerbyggnader: 0,5
  • Parkeringshallar: 0,1
  • Byggnader avsedda för offentlig eller därmed jämförbar serviceverksamhet: 0,8
  • Leverans av sommarvatten: 0,8

Mer information ges av Åbo Vattenförsörjning Ab:s kundtjänst.