Avbrott i vattenförsörjningen via SMS

Åbo Vattenförsörjning Ab tog i bruk ett nytt informationssystem för att med SMS enkelt meddela områdets invånare om planerade och plötsliga avbrott i vatten-försörjningen. Om telefonnumret inte är tillgängligt hos nummerupplysningen eller anslutningen inte är anmäld på din hemadress ska du själv uppge din adress i systemet.

I Åbo iståndsätts vattenledningsnätet regelbundet och då är man tvungen att stänga vattnet i vissa områden så länge arbetet pågår. Ibland uppstår även plötsliga avbrott i vattenförsörjningen i området. Informationen om avbrott i vattenförsörjningen har inte tidigare nått ut till alla invånare – därför tog Åbo Vattenförsörjning Ab i bruk ett nytt informationssystem för att med SMS meddela invånarna i bestämda områden om avbrott i vattenförsörjningen. Informationssystemet används inte i marknadsföringssyfte och uppgifterna i systemet varken säljs eller överlåts vidare.

Meddelandet skickas till områdets invåna-re vars telefonnummer är registrerade på en adress i området. Om du har en vanlig telefonanslutning och ditt nummer t.ex. finns i nummerupplysningen, får du systemets SMS automatiskt.

Om din anslutning är registrerad på en annan adress, om du t.ex. har en telefon-anslutning som betalas av din arbetsgivare, ditt telefonnummer är hemligt, du har förbjudit operatören att överlåta din adress eller om du har en prepaid-anslutning når meddelandet dig inte automatiskt, utan du måste själv registrera numret i systemet. 

Så här registrerar du dina uppgifter i informationssystemet för meddelanden
om störningar

1. Gå till webbplatsen ums-asiakas portaali.fi (Öppnas i ett nytt fönster)
2. Beställ en PIN-kod genom att uppge ditt telefonnum-mer eller din e-postadress i fältet påsidan.
3. Stanna på den här sidan. I sidans nedre kant öppnas ett fält där du kan mata in den PIN-kod du har fått.

4. Logga in i tjänsten.

5. Lägg till ditt nummer och din adress i tjänsten. En adress som har matats in i systemet ska vara bunden till en fastighet, det betyder att systemet inte känner till trappor eller lägenhets-nummer i adressen. Ange adressen i formen 4 Eriksgatan i systemet (utan trappa eller bostadsnummer och med husets nummer före gatunamnet).

Genom att logga in i kundportalen kan du beställa SMS som gäller t.ex. arbets-platsens eller en närstående persons adress till ditt eget nummer. I kundportalen kan du också uppdatera dina uppgifter eller ta bort uppgifterna ur systemet.

Om du inte längre vill ta emot meddelanden ska du skicka en begäran om förbud mot SMS med namn, adress och telefonnummer till adressen: asiakaspalvelu@turunvesihuolto.fi (på finska).

Häiriötiedotejärjestelmän rekisteriseloste