Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller även tjänsteleverantörer inom vatten- och energisektorn. Tjänsterna inom dessa sektorer ska vara tillgängliga före den 1 januari 2021.

Tillgängligheten hos Åbo Vattenförsörjnings webbtjänst är på en ganska god nivå, men förändringarna som ska garantera tillgängligheten pågår ännu. Vårt mål är att vår webbtjänst ska vara tillgänglig före den 1 januari 2021.

En del av korrigeringarna av tillgängligheten görs centraliserat i samband med korrigeringarna av tjänsten turku.fi. Det gemensamma tillgänglighetsutlåtandet för webbtjänsten turku.fi och tidtabellen för korrigeringarna av tillgängligheten finns på Åbo stads webbplats (turku.fi).

Vi vill erbjuda så många som möjligt en möjlighet att besöka och sköta ärenden enkelt i våra webbtjänster. Vi följer tillgänglighetskrav som utgår från kriterierna på nivåerna A och AA i anvisningarna Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Läs mer om WCAG-kriterierna här.