Vi försöker ansluta vattnet för sommarvattenkunderna veckan innan första maj, dvs. den 26.–30.4.2021. Sommarvattnet kan inte tas i bruk före man kan vara säker på att det inte fryser till på nätterna för då kan vattenrör, ventiler och mätapparater gå sönder.

Efter den hårda vintern kan det finnas skador och servicebehov i sommarvattenrören. Detta kan försena tidtabellen för ibruktagandet av sommarvattenrören. Åbo Vattenförsörjning stänger sommarvattenrören, enligt distributions- och bruksvillkoren, senast under oktober månad.

Till vad kan sommarvattnet användas?

Ett sommarvattenavtal gör det inte möjligt att få vatten vars kvalitet är typiskt för en stadsbostad. Vattnet är inte avsett att ledas in i huset och maskiner som t.ex. tvättmaskiner och diskmaskiner eller kranar för duschar får inte anslutas. En felaktig användning och överflödiga kopplingar orsakar trycksänkning, speciellt i den nedre delen av nätverket. Ett sommarvattenavtal som inte används enligt avtalet kan upphävas.

Man bör ta i beaktande att sommarvattnet inte faller inom området för kontrollundersökningsprogrammet och hushållsvattenprover tas således ej. Sommarvattenledningarna är i de flesta fall dragna nära ytan, vilket leder till att vattnet lätt värms upp. Mikrober kan föröka sig i det varma vattnet och då duger vattnet inte längre till dricksvatten. Sommarvattnet är främst avsett som disk- och tvättvatten. Vi rekommenderar att ta med dricksvatten separat i en ren behållare med lock.

Om du upptäcker skador eller läckor i sommarvattenrören mellan den 26.4–7.5, ta kontakt:

  • Sommarvatten utan mätare: tfn. 0500 829 619
  • Sommarvatten med mätare: tfn. 040 484 0192
  • Telefontid mån–tors kl. 7–15.30, fre kl. 7–13.30

Om skador eller läckor upptäcks efter den 7.5, ta kontakt med Vattenförsörjningens underhåll:

  • tfn. 0500 872 177 / tfn. 0500 527 231
  • Telefontid mån–tors kl. 7:00–15.30, fre kl. 7:00–13.30

I övriga ärenden kan du ta kontakt med vår kundbetjäning:

  • tfn. 02 263 32292
  • Telefontid vardagar kl. 9–14