Tillgänglighetsutlåtande, Åbo Vattenförsörjning Ab

Detta utlåtande har uppgjorts den 16 september 2020 och publicerats den 22 september 2020. Utlåtandet har senast uppdaterats den 22 september 2020.

I tillgänglighetsutlåtandet berättas på vilket sätt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i webbtjänsten www.turunvesihuolto.fi/sv (nedan webbtjänsten turunvesihuolto.fi), vilka bristerna i webbtjänstens tillgänglighet är och hur du kan ge oss respons om problem med tillgängligheten.

1. På vilket sätt har vi testat tillgängligheten?

Iakttagelserna i detta tillgänglighetsutlåtande grundar sig på en tredje parts utvärdering av om webbtjänsten turunvesihuolto.fi uppfyller de krav som fastställs i lagen. Eficode Oy har utfört en tillgänglighetsrevision av webbtjänsten turku.fi och separata webbplatser den 7 april 2020.

2. Hur tillgänglig är webbtjänsten turunvesihuolto.fi?

Webbtjänsten turunvesihuolto.fi uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen förutsätter (WCAG-kriterier 2.1). Webbtjänsten turunvesihuolto.fi har några brister i tillgängligheten som beskrivs närmare i följande kapitel.

Det är möjligt att se på webbtjänsten turunvesihuolto.fi i högkontrastläge och då är de färgkombinationer som används i tjänsten tillgängliga. Du kommer till kontrastläget från knappen ”kontrast” i sidans överdel.

Webbtjänsten turunvesihuolto.fi är en del av Åbo stads webbtjänst och därför är dess tillgänglighet till stor del bunden till samma tekniska lagbundenheter. Korrigeringsåtgärderna för att förbättra tillgängligheten på de separata webbplatserna i webbtjänsten turku.fi görs centraliserat. Det gemensamma tillgänglighetsutlåtandet för webbtjänsten turku.fi och tidtabellen för korrigeringarna av tillgängligheten finns på www.turku.fi/saavutettavuusseloste. Nedan finns information om egna innehåll som inte är tillgängliga på denna separata webbplats. 

3. Innehåller eller funktioner som inte är tillgängliga (enligt WCAG-kriterierna): 

 • Textalternativ: I webbtjänsten och bilagorna som ingår i den har använts en del bilder för vilka beskrivande textalternativ inte har fastställts. (WCAG 1.1.1)
 • Färger: I webbtjänsten och bilagorna som ingår i den har använts några färgkombinationer som saknar tillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Vi rekommenderar att använda högkontrastläget som hittas i webbtjänstens menyrad. Det gör färgkombinationer med otillräcklig kontrast lättare att se.
 • Rubriknivåer: Det förekommer brister i användningen av rubriknivåerna i webbtjänsten och bilagorna som ingår i den. Vissa rubriknivåer har hoppats över och alla rubriker har inte kodats som rubriker i programmet. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Läsbarhet: Alla texter och visuella element ändrar inte skala snyggt när texten eller skärmvyn förstoras. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • Blankettfälts namnlappar och felanmälningar: Alla blankettfält i webbtjänsten och bilagorna som ingår i den har inte förenats med kod. Ytterligare är anvisningarna för ifyllande av blankettfälten och felanmälningarna inte fullständigt tillgängliga vid användning med tangentbord eller skärmläsarprogram. (WCAG 1.3.1, 1.4.13)
 • Anvisningar som stöder sig på sensoriska kännetecken: På webbtjänstens innehållssidor finns några anvisningar som kräver synsinne. (WCAG 1.3.3.)
 • Länkar: Alla länkar på webbtjänstens innehållssidor som öppnar en bilaga eller som finns i bilagor har inte getts ett beskrivande och individuellt namn. (WCAG 2.4.4)
 • Mobilen: I mobilversionen av webbtjänsten är inte alla funktioner och element urskiljbara för dem som använder tangentbord eller skärmläsarprogram. (WCAG 1.1.1, 1.4.10, 2.1.1, 2.4.4)
 • Externa nättjänster: En del inbäddad information av externa leverantörer i webbtjänsten är inte tillgänglig. Sådana är exempelvis inbäddade videor och kartor.

4. Pågående korrigeringar av tillgängligheten

Målet är att korrigera de brister som uppräknas i detta kapitel före den 31 december 2020.

 • Textalternativ, färger, rubriknivåer, namn på blankettfält, anvisningar som stöder sig på sensoriska kännetecken, beskrivande länktexter och övriga egenskaper som är viktiga för tillgängligheten på webbplatser och bilagor, som är nödvändiga för ärendehantering, korrigeras.
 • Egenskaper som är onödiga för dem som använder skärmläsarprogram döljs, exempelvis funktionselementet för bildkarusellen, inbäddade kartor avsedda för navigering och elementet Omvandla text till tal.
 • Brister gällande kontrasten i webbtjänsten och övriga tekniska förbättringar av tillgängligheten görs centraliserat i samband med korrigeringar av webbtjänsten turku.fi

Blankettfältet på webbsidan Meddela mätaravläsning och webbtjänsten Kulutus-Web är inte fullständigt tillgängliga med tangentbords- och skärmläsarprogram. Utredningar av hur tjänstens tillgänglighet ska korrigeras pågår. Åbo Vattenförsörjning konkurrensutsätter för tillfället kunddatasystemet i vilket systemet för meddelande av vattenmätaravläsning ingår. Tillgängligheten kommer att beaktas i det nya systemet.

5. Omfattas inte av lagstiftningen

Kraven på tillgänglighet gäller inte filer i kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före den 23 september 2018 eller video- eller ljudinspelningar som har publicerats före den 23 september 2020.

Tjänsteleverantören av den digitala tjänsten eller webbtjänsten som ligger bakom länkar som dirigerar ut från webbtjänsten ansvarar också för tjänsten och dess tillgänglighet beskrivs i ett eget tillgänglighetsutlåtande.

6. Upptäckte du en brist i tillgängligheten i vår webbtjänst?

Vi har som mål att kontinuerligt förbättra tillgängligheten hos webbtjänsten turunvesihuolto.fi. Meddela oss gärna om du upptäcker problem som inte beskrivs i detta utlåtande så gör vi vårt bästa för att rätta till bristerna. Svarstiden enligt lagen är högst 14 dygn.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller även tjänsteleverantörer inom vatten- och energisektorn. Webbtjänsterna inom dessa sektorer ska vara tillgängliga före den 1 januari 2021. Tillgänglighetskraven gällande webbtjänsten turunvesihuolto.fi träder i kraft den 1 januari 2021.

Ge respons om tillgängligheten med denna webblankett

7. Tillsynsmyndighet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med svaret som du fick av den som svarar för tjänsten eller du inte alls får ett svar inom två veckor, kan du lämna en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland hittar du exakta anvisningar om hur du kan anföra ett klagomål och hur ärendet handläggs.

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

telefonnummer växel 0295 016 000

 

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 

8. Vi erbjuder stöd till Åbo Vattenförsörjnings kunder för vilka digitjänsterna inte är tillgängliga

På Åbo Vattenförsörjnings kundbetjäning Hampspinnaregatan 14, Logomo, lokal 181 (Kontaktinformation och öppettider för Åbo Vattenförsörjnings kundbetjäning)

Webbtjänsten turunvesihuolto.fi publicerades den 30 december 2016.

Nyckelord: