Hälytys

Rekommendationen att koka vattnet fortsätter endast inom ett litet område i Runosbacken

17.04.2023

UPPDATERING 19.4.2023: Dricksvatten behöver inte kokas längre i Runosbacken. Vattenkvaliteten uppfyller alla krav överallt i Åbo Vattenförsörjningens vattenledningsnät.

—–

Rekommendationen att koka dricksvattnet i Runosbackens, Länsinummis, Liljedalens och Kiikkus områden i Åbo upphävs delvis och begränsas till ett mindre område. Rekommendationen gavs fredagen den 14.4.2023 eftersom små mängder enterokockbakterier hittades i ett vattenprov taget i området.

Rekommendationen att koka dricksvattnet fortsätter tills vidare endast i följande bostadsaktiebolag och adresser i Runosbacken:

  • Friskgatan 1
  • As Oy Kirjava-Lintu (Raskstigen 9, trappor A–E)
  • As Oy Kiikun Aitta (Raskstigen 16, trappor A–E)
  • As Oy Kiikun Tuoppi, (Lantvärnsgatan 19, trappor A–E)
  • As Oy Kaakkuri (Friskgatan 2, trappor A och B)
  • As Oy Kiikkuri (Veterangatan 5, trappor A och B).

 

Allt dricks- och matlagningsvatten måste kokas i minst 5 minuter inom området som anges på den bifogade kartan (Runosbacken).

Keittokehotusalue 16.4.2023 alkaen (png)

Enterokockbakterier hittades i koncentrationen 2 cfu/100 ml i ett vattenprov som togs i området onsdagen den 12.4.2023. I ett nytt prov som togs fredagen den 14.4.2023 hittades inte längre några enterokocker. Rekommendationen att koka vattnet fortsätter inom det begränsade området tills provens renhet har fastställts och tre rena resultat har fåtts i följd.

I vattenproven som togs på de övriga tappställena i Runosbackens område fredagen den 14.4.2023 hittades inga mikrobiologiska eller andra kvalitetsavvikelser. Vattenkvaliteten uppfyller kvalitetskraven på alla andra håll i Åbo Vattenförsörjnings vattenledningsnät.

Orsaken till problemet utreds med fastighetsägarna i området. Nästa tillkännagivande gällande ämnet ges senast onsdagen den 19.4.2023.

Enterokockbakterier får enligt hushållsvattenförordningen inte förekomma i hushållsvatten överhuvudtaget. Åbo Vattenförsörjning uppföljer vattenkvaliteten regelbundet med vattenprov från olika delar av vattenledningsnätet. Enterokockerna i Runosbacken upptäcktes i samband med en rutinmässig kontroll.

Mer information:

Päivi Nurmi, tfn 050 552 9239 (ansvarig miljöhälsochef)
Jaana Annunen, tfn 040 671 7894 (ledande hälsoinspektör)

www.turku.fi
www.turunvesihuolto.fi