Hälytys

Vattnet behöver inte längre kokas i Runosbacken

20.04.2023

Rekommendationen att koka dricksvattnet i Runosbacken har nu upphävts helt. Rekommendationen gavs fredagen den 14.4.2023 eftersom små mängder enterokockbakterier hittades i ett vattenprov taget i området i samband med en rutinmässig kontroll. Ledningsvattnet uppfyllde kvalitetskriterierna och kvalitetsmålen vid alla andra provtagningsställen i området där kokningsrekommendationen var i kraft. På söndagen den 16.4.2023 begränsades rekommendationen till vissa höghus och adresser på Friskgatan, Raskstigen, Lantvärnsgatan och Veterangatan.

Flera nya prov togs av dricksvattnet omkring vattenledningsnätet från och med den 14.4.2023. Provens renhet har nu fastställts och dessutom har tre rena resultat i följd fåtts från tappstället där avvikelsen upptäcktes. I vattenproven hittades inga mikrobiologiska eller andra kvalitetsproblem. Vattenkvaliteten uppfyller kvalitetskraven och kvalitetsmålen överallt i Åbo Vattenförsörjning Ab:s vattenledningsnät.

Orsaken till den upptäckta avvikelsen utreds med fastighetsägarna i området.

Enterokockbakterier får enligt hushållsvattenförordningen inte förekomma i hushållsvatten överhuvudtaget. Åbo Vattenförsörjning följer regelbundet upp vattenkvaliteten med vattenprov från olika delar av vattenledningsnätet.

Mer information:

Päivi Nurmi, tfn 050 552 9239 (ansvarig miljöhälsochef)
Jaana Annunen, tfn 040 671 7894 (ledande hälsoinspektör)

www.turku.fi
www.turunvesihuolto.fi