Turun Vesihuolto huomioi yhteiskuntavastuun ja ympäristönäkökulman liiketoiminnassaan sekä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Yhteiskuntavastuullisuus näkyy arjen teoissa ja sillä tarkoitetaan kestävän kehityksen periaatteiden ja päämäärien huomioimista ja toteuttamista. Sen tavoitteena on turvata ja mahdollistaa hyvä elämä nykyisille ja tuleville sukupolville. Yhteiskuntavastuu jaetaan usein kolmeen luokkaan; taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen.

Me Turun Vesihuolto Oy:ssä huomioimme keskeiset vastuualueet toiminnassamme. Taloudellista toimintaamme arvioidaan ja seurataan tarkoilla mittareilla. Kohtelemme asiakkaita tasapuolisesti; oli kyseessä sitten taloyhtiö, yritys tai omakotitalon omistaja ja tuotamme palveluita Turun kaupungille ja kaupungin asukkaille kustannustehokkaasti.

Meille on tärkeää, että emme kuormita ympäristöä. Emme käytä prosesseissamme ympäristöä raskaasti kuormittavia tuotteita ja pyrimme aina energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Vältämme viemäriverkon ylivuotamista huoltamalla verkostoa ja mitoittamalla sen käytön oikein. Olemme myös sitoutuneet Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2029. Meille ympäristöystävällisyys tarkoittaa myös asioiden tekemistä tehokkaammin ja kaikin puolin järkevämmin. 

Kerromme avoimesti yhteiskuntavastuuseen liittyvästä toiminnastamme verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa kaupungin asukkaille suunnatuissa tapahtumissa. Jaamme vettä ja vesitietoa esim. Paavo Nurmi Games -tapahtumissa, Turun päivänä ja Lasten oikeuksien päivänä. Syksyllä 2020 aloitimme yhteistyön myös Yrityskylä Varsinais-Suomen kanssa.