Yhteiskuntavastuu on toimintaa, jossa yritys sisällyttää vapaaehtoisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä näkökohtia liiketoimintaansa sekä vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Yhteiskuntavastuullinen yritys huomioi toimintansa vaikutukset.

Yhteiskuntavastuullisuus näkyy arjen teoissa ja sillä tarkoitetaan kestävän kehityksen periaatteiden ja päämäärien huomioimista ja toteuttamista. Sen tavoitteena on turvata ja mahdollistaa hyvä elämä nykyisille ja tuleville sukupolville. Yhteiskuntavastuu voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan; taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen.

Me Turun Vesihuolto Oy:ssä huomioimme keskeiset vastuualueet toiminnassamme. Taloudellista toimintaamme arvioidaan ja seurataan tarkoilla mittareilla. Kohtelemme asiakkaita tasapuolisesti; oli kyseessä sitten taloyhtiö, yritys tai omakotitalon omistaja ja tuotamme palveluita Turun kaupungille ja kaupungin asukkaille kustannustehokkaasti.

Meille on tärkeää, että emme kuormita ympäristöä. Emme käytä prosesseissamme ympäristöä raskaasti kuormittavia tuotteita ja pyrimme aina energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja vältämme viemäriverkon ylivuotamista huoltamalla verkkoa ja mitoittamalla sen käytön oikein. Olemme myös sitoutuneet Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2029.

Kerromme avoimesti yhteiskuntavastuutoiminnastamme verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa : Instagram, Facebook ja LinkedIn sekä erilaisissa kaupungin asukkaille suunnatuissa tapahtumissa, esim. Paavo Nurmi Games – tapahtumissa, Turun päivänä ja Lasten oikeuksien päivänä. Kannamme vastuuta muoviroskan vähentämisestä, joten näissä tapahtumissa olemme jakaneet raikasta turkulaista hanavettä pulloissa, jotka eivät ole kertakäyttöisiä.