Turun Vesihuollon kolmas toimintavuosi on takana. Tutustu tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen vuodelta 2019.

Tilinpäätös pitää sisällään: 

 1. Hallituksen toimintakertomus
 2. Tuloslaskelma
 3. Tase
 4. Rahoituslaskelma
 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
 6. Liitteet
 7. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista
 8. Tilintarkastajan lausunto

Lataa yhtiön tilinpäätös tästä: Turun Vesihuollon tilinpäätös 2019

Uudistetussa vuosikertomuksessa on mukana luvut:

 1. Toimitusjohtajan katsaus
 2. Turun Vesihuollon vuosi 2019
 3. Yhtiön toiminta-ajatus ja vuosi 2019 lukuina
 4. Verkostot 
 5. Veden laatu
 6. Asiakkaat
 7. Organisaatio ja henkilöstö
 8. Yhteiskunta- ja ympäristövastuu
 9. Vesihuolto tulevaisuudessa
 10. Talouden tunnuslukuja

Lataa yhtiön vuosikertomus tästä: Turun Vesihuollon vuosikertomus 2019