Turun Vesihuolto Oy on mukana kehittämässä veden mittauksen etäluentaa yhdessä yhdeksän muun vesilaitoksen kanssa.

Yhteistyön tavoitteena on saada niin kustannushyötyjä kuin suurempia vaikuttamismahdollisuuksia etäluennan kehittämiseen. Yhteishankkeen vetäjänä toimii Alva-yhtiöt Oy.

Vesilaitosten yhteistyössä on tärkeää osaamisen ja vertaistuen jakaminen: hankkeessa on ratkaistava, kuinka Turun Vesihuollon noin 17 000 kulutuspisteen mittaaminen hoidetaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Yhdessä eri laitosten kanssa etäluentaa kehittämällä pystymme entistä paremmin valitsemaan parhaat laitteet ja ratkaisut ja tarjoamaan asiakkaillemme entistä parempia palveluita.

Yksi konkreettinen esimerkki veden etäluennan hyödyistä asiakkaille on tulevaisuudessa arviolaskutuksen poistuminen, kun veden kulutus pystytään laskuttamaan todellisen kulutuksen mukaan. 

Turun Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkoston alueella olevia kiinteistöjä siirretään vedenkulutuksen mittauksessa etäluennan piiriin lähivuosien aikana. Koko mittarikannan vaihtaminen etäluettavaksi on useita vuosia vaativa projekti. Projektin etenemisestä tiedotetaan sen edistymisen mukaan lisää.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Asiakaspalvelupäällikkö
Tommi Rantanen
Turun Vesihuolto Oy
p. 040 184 0907
tommi.rantanen(at)turunvesihuolto.fi

Yhteishankkeen projektipäällikkö
Misael Urbano Soriano
Alva-yhtiöt Oy
p. 040 631 7407
misael.urbanosoriano(at)alva.fi