Turun Vesihuollon neljäs toimintavuosi on takana. Tutustu tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen vuodelta 2020.

Tilinpäätös pitää sisällään: 

 1. Hallituksen toimintakertomus
 2. Tuloslaskelma
 3. Tase
 4. Rahoituslaskelma
 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
 6. Liitteet
 7. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista
 8. Tilinpäätöksen allekirjoitukset
 9. Tilintarkastuskertomus

Lataa yhtiön tilinpäätös tästä: Turun Vesihuollon tilinpäätös 2020

Vuosikertomuksessa on mukana luvut:

 1. Toimitusjohtajan katsaus
 2. Turun Vesihuollon vuosi 2019
 3. Yhtiön toiminta-ajatus
 4. Verkostot 
 5. Talousveden laatu
 6. Asiakkaat
 7. Tutkimus- ja kehityshankkeet
 8. Organisaatio ja henkilöstö
 9. Yhteiskunta- ja ympäristövastuu
 10. Vesihuolto tulevaisuudessa
 11. Talouden tunnuslukuja

Lataa yhtiön vuosikertomus tästä: Turun Vesihuollon vuosikertomus 2020

Lisää raportteja yhtiön toiminnasta ja mm. veden laadusta löydät Julkaisut-osiosta.