Liitä kiinteistösi hulevesiviemäriin

Kiinteistöjen hulevesi eli sade- ja sulamisvesi ei kuulu jätevesiviemäriin, vaan lain mukaan hulevedet täytyy käsitellä omalla kiinteistöllä tai kiinteistön pitää liittyä kaupungin hulevesijärjestelmään. Hulevesijärjestelmä tarkoittaa käytännössä sade- ja sulamisvesien ohjaamista purkuvesistöön ojan kautta tai kiinteistön liittämistä hulevesiviemäriin.

Miten käsittelen hulevedet kiinteistölläni?

Hulevesien syntyä voidaan vähentää käyttämällä vettä läpäiseviä päällysteitä asfaltoinnin sijaan ja suosimalla viherkattoja, joissa kasvillisuus käyttää ja haihduttaa vettä. Jos hulevesiä kuitenkin pääsee syntymään, niitä voidaan käsitellä viivyttämällä, imeyttämällä ja suodattamalla. Kiinteistön hulevesiä voi esimerkiksi kerätä tynnyreihin ja käyttää nurmikon kasteluun.

Voit myös ohjata hulevedet ojaan, joka johtaa hulevedet purkuvesistöön. Muista kuitenkin, ettei hulevesiä saa ohjata jätevesiviemäriin, katualueelle tai naapurin tontille. 

Miten liityn hulevesiviemäriin?

Hulevesiviemäriin liittyminen on samankaltainen prosessi kuin muihinkin Vesihuollon verkostoihin liittyminen.

1. Kiinteistönomistaja ottaa ensin yhteyttä yksityiseen LVI-suunnittelijaan, joka selvittää kiinteistön edellytykset liittyä hulevesiviemäriin ja laatii hulevesien johtamisesta LVI-muutossuunnitelman.

2. LVI-suunnittelija toimittaa suunnitelman Turun kaupungin sähköiseen lupapalveluun (→ yleisten alueiden luvat), jossa sen tarkastaa Turun Vesihuolto Oy ja hyväksyy Turun kaupunki.

3. Suunnitelman avulla kiinteistön omistaja voi kilpailuttaa yksityisen LVI-urakoitsijan, joka hankkii tarvittavat luvat ja suorittaa kaivutyöt tontilla ja katualueella ja tilaa hulevesiliitoksen Vesihuollolta.

Vesihuolto perii liitostyöstä palveluhinnaston mukaisen maksun.

Samassa yhteydessä kannattaa uusia myös kiinteistön tonttivesijohto ja jätevesiviemäri, mikäli ne ovat yli 40 vuotta vanhoja. Turun Vesihuolto Oy suorittaa liitostyöt valmiiksi kaivetussa, työturvallisessa kaivannossa.