Avbrott i vatten­försörjningen via SMS

Åbo Vattenförsörjning Ab har informationssystem för att enkelt meddela områdets invånare om planerade och plötsliga avbrott i vattenförsörjningen med SMS.

Tjänsten för störningsmeddelanden

Meddelandet skickas till områdets invåna-re vars telefonnummer är registrerade på en adress i området. Om du har en vanlig telefonanslutning och ditt nummer t.ex. finns i nummerupplysningen, får du systemets SMS automatiskt. Informationssystemet används inte i marknadsföringssyfte och uppgifterna i systemet varken säljs eller överlåts vidare.

 

Om din anslutning är registrerad på en annan adress, om du t.ex. har en telefon-anslutning som betalas av din arbetsgivare, ditt telefonnummer är hemligt, du har förbjudit operatören att överlåta din adress eller om du har en prepaid-anslutning når meddelandet dig inte automatiskt, utan du måste själv registrera numret i systemet.

Så här registrerar du dina uppgifter i informationssystemet för meddelanden om störningar:

1. Gå till webbplatsen (länk nedan)
2. Beställ en PIN-kod genom att uppge ditt telefonnum-mer eller din e-postadress i fältet påsidan.
3. Stanna på den här sidan. I sidans nedre kant öppnas ett fält där du kan mata in den PIN-kod du har fått.
4. Logga in i tjänsten.
5. Lägg till ditt nummer och din adress i tjänsten. En adress som har matats in i systemet ska vara bunden till en fastighet, det betyder att systemet inte känner till trappor eller lägenhets nummer i adressen. Ange adressen i formen 4 Eriksgatan i systemet (utan trappa eller bostadsnummer och med husets nummer före gatunamnet).

Ditt telefonnummer är nu registrerat för tjänsten. Du kan även prenumerera på arbetsplats- eller anhörigas störningsanmälningar genom att logga in på kundportalen.

Tjänsten för störningsmeddelanden är kostnadsfri för kunderna. Du kan inte svara på meddelanden som har kommit via tjänsten.

Redigera och radera din information

Om du inte längre vill ta emot meddelanden ska du skicka en begäran om förbud mot SMS med namn, adress och telefonnummer till adressen: asiakaspalvelu@turunvesihuolto.fi (på finska).