Vattenkvalitet

Visste du att det hushållsvatten som vi levererar uppfyller social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav och rekommendationer för hushållsvatten med lätthet? Vattnet från din kran är konstgjort grundvatten som produceras i Virttaankangas.

Vanliga frågor om vattenkvalitet

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.