Flytt och ägarbyte

När du säljer en fastighet eller överför den till en annan person (ägarbyte), ska du också komma ihåg att överföra anslutnings- och bruksavtalet som du ingått med vattenförsörjningen till den nya ägaren.

Gör så här

  1. Fyll i anmälan om ägarbyte av fastighet . Kom ihåg att fylla i vattenmätarens slutavläsning på blanketten.
  2. Skicka oss en kopia av köpebrevet, överföringsbrevet eller arvskiftesinstrumentet. Obs! Endast överföringen av äganderätten till den aktuella fastigheten, dvs. den nya ägarens uppgifter samt underskrifter ska synas.
  3. Skicka dokumenten till vår kundservice per post, e-post (laskutus [at] turunvesihuolto.fi) eller lämna dem till vårt kontor i Logomo. Vi fakturerar den tidigare ägaren fram till den slutavläsning som anges på blanketten och den nya ägaren vidare från det.

Nyttiga länkar