Vesihuollon häiriötilanteet kartalla

Vesijohtoverkoston kunnostustyöt aiheuttavat suunniteltuja vesikatkoksia. Lisäksi silloin tällöin saattaa esiintyä alueellisia äkillisiä vesikatkoksia. Katso käynnissäolevat vesikatkokset ja vesihuoltotyömaat karttanäkymästä. Voit myös tilata tiedotteet alueesi vesikatkoksista ja muista vesihuollon häiriötilanteista tekstiviestinä suoraan puhelimeesi.
Häiriötiedotteet kartalla

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka paljon juomavedessä on PFAS-yhdisteitä?
THL:n koordinoiman tutkimuksen vedenlaatuanalyysien tulokset osoittavat, että Turun juomavedestä tutkitut perfluoriyhdisteiden (PFAS) pitoisuudet ovat erittäin vähäisiä ja vesi on turvallista kuluttajille.
Miksi vesi on joskus sameaa?
Sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista. Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu seistessään melko nopeasti kirkkaaksi. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Jos sameus painuu pohjaan, on kyseessä jokin muu häiriö.
Talousvesiasetuksen mukaan enterokokkibakteeria ei saa olla vesijohtovedessä lainkaan. Turun Vesihuolto ottaa vesinäytteitä eri puolilta verkostoa säännöllisesti omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa varten.
Miksi vesi näyttää joskus ruosteiselta / keltaiselta / ruskealta?
Syynä on yleensä joko yleisestä tai kiinteistön omasta vesijohtoverkosta peräisin olevien kerrostumien (rauta ja mangaani) irtoaminen. Irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus tai muutostöiden johdosta. Tällainen vesi ei yleensä ole terveydelle vaarallista, mutta veden juomista on silti syytä välttää kunnes haitta poistuu. Pyykkejä ja vesikalusteita vesi saattaa kuitenkin värjätä. Mikäli vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen vedenjuoksutuksen jälkeen, ota yhteys vesilaitokseen.
Kuinka kovaa Turun vesi on ja mikä on sen pH-arvo?
Turun hanavesi on erittäin pehmeää, eli veden kalkkipitoisuus on alhainen. Pesuainepakkauksissa näkyvillä saksalaisilla kovuusyksiköillä ilmaistuna Turun vesijohtoveden kovuus on 2,8 °dH (erittäin pehmeää). Kovuus voidaan ilmaista myös mmol/l, jolloin kovuus on 0,5. Tämä tarkoittaa, että jo pieni määrä pesuainetta riittää. Itse asiassa liika pesuaineen käyttö ei takaa puhtaampaa lopputulosta – päinvastoin – joten tarkista oikea pesuaineen määrä veden kovuuden mukaan pesuainepakkauksesta. Vedenpehmennintä tai pehmennyssuolaa ei myöskään tarvita.

Veden pH on noin 8,6, eli se on hieman emäksistä, mikä ehkäisee putkistomateriaalien syöpymistä. Veden pH nousee tälle tasolle luonnonmukaisesti Virttaanharjun maaperän kalsiitin ansiosta, joten pH:n nostoon ei käytetä ylimääräisiä kemikaaleja.
Miten sähkökatkot vaikuttavat vesihuoltoon?
Kaksi tuntia kestävän sähkökatkon vaikutus hanaveteen on suurimmalle osalle Turun Vesihuollon toiminta-alueen asiakkaille huomaamaton, sillä vesi virtaa hanasta vesijohtoverkostossa olevan paineen avulla.

Huom! Hanaveden paine saattaa joillain alueilla heikentyä, sillä korkeammalla olevilla kiinteistöillä veden painetta tehostetaan sähköllä toimivilla paineenkorotusasemilla.

Viemärit toimivat pääosin painovoiman avulla, joten jätevesi liikkuu normaalisti ja mahdollisia jätevesipumppaamoiden ylivuotoja hallitaan, kuten muidenkin häiriötilanteiden aikana.

Huom! Osalla kiinteistöistä on paineviemäri, joka tarkoittaa, että kiinteistöllä syntyvä jätevesi pumpataan pois sähköllä toimivalla pumpulla. Tällaisella kiinteistöllä kannattaa välttää veden valuttamista viemäriin sähkökatkon aikana ja olla yhteydessä omaan huoltoyhtiöön sähköjen palauduttua.
Mistä Turun juomavesi tulee?
Turun vesi on Turun Seudun Veden tuottamaa tekopohjavettä. Tekopohjavesilaitoksen raakavesi otetaan kirkasvetisestä Kokemäenjoesta, joka sopii tekopohjaveden tuottamiseen niin fysikaalisilta, kemiallisilta kuin mikrobiologisilta ominaisuuksiltaan. Jokiveden laatua seurataan jatkuvatoimisin mittarein.

Oletko muuttamassa?

Kun myyt kiinteistön tai siirrät sen toiselle henkilölle, muista siirtää myös Vesihuollon kanssa solmittu liittymis- ja käyttösopimus uudelle omistajalle.
Muutto ja omistajan vaihtuminen

Näin uusit kiinteistösi tonttijohdot

Vesihuolto ilmoittaa runkolinjan saneerauksesta kiinteistöjen omistajille muutamaa kuukautta aiemmin. Tällöin kannattaa tarkistaa, milloin omat tonttijohdot on rakennettu tai saneerattu – tonttijohtojen saneeraustyön tai hulevesiviemäriin liittymisen voi saada tehtyä samalla kertaa. Suunnittelu pitää kuitenkin aloittaa hyvissä ajoin ennen runkolinjan saneerauksen alkua.

Mikäli tarvitset johtokarttatietoa alueesi yleisistä vesihuoltoverkostoista, ota yhteyttä Vesihuollon tekniseen neuvontaan:

ma–to klo 9–12 / 02 263 32293
tekninen [at] turunvesihuolto.fi

Tee työtilaus

Voit tilata Vesihuollolta palveluhinnaston mukaisia palveluita. Täytä sähköinen työtilauslomake tästä.
Työtilauslomake