Flytt

När du säljer en fastighet eller överför den till en annan person (ägarbyte), ska du också komma ihåg att överföra anslutnings- och bruksavtalet som du ingått med vattenförsörjningen till den nya ägaren.
Flytt och ägarbyte

Vanliga frågor

Vad är enterokocker?
Enterokocker är bakterier som finns i jord och ytvatten och tarmfloran hos friska människor. De vanligaste arterna av enterokocker är E. faecalis och E. faecium. Enterokockernas sjukdomsalstrande förmågan är liten. De ger bara upphov till sjukdom hos patienter med nedsatt motståndskraft. Den vanligaste infektionen som orsakas av enterokocker är urinvägsinfektion.

Enterokockbakterier får enligt hushållsvattenförordningen inte förekomma i hushållsvatten överhuvudtaget. Åbo Vattenförsörjning följer regelbundet upp vattenkvaliteten med vattenprov från olika delar av vattenledningsnätet.
Vad kostar vattnet?
År 2023 kostar hushållsvatten 1,86 euro och avloppsvatten 1,75 euro per kubik, dvs. 1 000 liter. Priserna inkluderar mervärdesskatt på 24 %.
Min senaste vattenfaktura var exceptionellt stor. Visar vattenmätaren rätt?
Allra först är det bra att kontrollera om mätaren snurrar också när vatten inte används. Om mätaren snurrar hela tiden, är det ett tecken på vattenläckage. Vattenverkets vattenmätare är typgodkända och exakta. De omfattas av samma bestämmelser som vågarna i affärer eller bränslemätarna på servicestationer. Vattenverket kontrollerar och byter ut vattenmätarna på egen bekostnad med bestämda intervall. Vattenmätarnas fel är nästan alltid inom de tillåtna gränserna, +/- 5 %. Vattenverket kan också kontrollera vattenmätaren på skriftlig begäran av kunden. Om inget fel hittas i mätaren, står kunden för kontrollkostnaderna. Det är bra att kunderna följer upp sin vattenförbrukning och förändringar i den. Redan små läckage i vattenarmaturerna kan medföra tråkiga överraskningar.
Varför ser vattnet ibland rostigt/gult/brunt ut?
Orsaken är vanligtvis att avlagringar (järn och mangan) lossnar från antingen det allmänna eller fastighetens egna vattenledningsnät. Det beror i sin tur oftast på att vattnets strömningsriktning har ändrats tillfälligt på grund av reparations- eller ändringsarbeten i nätet. Sådant vatten är i allmänhet inte skadligt för hälsan, men man bör ändå undvika att dricka vattnet tills olägenheten är förbi. Vattnet kan emellertid färga tvätt och vattenarmaturer. Kontakta vattenverket om vattnet inte blir normalt efter att du tappat vatten under en rimlig tid.

Avbrott i vattenförsörjningen via SMS

Åbo Vattenförsörjning Ab har informationssystem för att enkelt meddela områdets invånare om planerade och plötsliga avbrott i vattenförsörjningen med SMS.
Läs mer

Hur man får information om vattenavbrott och störningar i vattenförsörjningen

Lägg en arbetsorder

Du kan beställa tjänster enligt serviceprislistan från Åbo Vattenförsörjning. Fyll i det elektroniska arbetsorderformuläret här.
Arbetsorderformulär