Vi är Åbo Vattenförsörjning Ab

Åbo Vattenförsörjning Ab är ett företag som ägs av Åbo stad. Vi tar hand om alla vattentjänster i Åbo utom regn- och smältvatten.

Åbo Vattenförsörjning Ab levererar kranvatten i Åbo

Åbo Vattenförsörjningens verksamhet ingår distribution av renat vatten samt mottagning av avloppsvatten och ledning till avloppsreningsverket. VD för Turun Vesihuolto är Irina Nordman.

 

Åbo Vattenförsörjning äger de allmänna vattenledningarna och avloppsvattensystemet i Åbo. Vi tar hand om rörsystem, vattenmätning, vattenkontrakt, vattendebitering och andra vattenverkstjänster.

 

Kranvattnet är artificiellt laddat grundvatten som produceras av Turun Seudun Vesi Oy i Virttaankangas. Avloppsvattnet levereras till Turun seudun puhdistamo Oy i Kakolanmäki, där avloppsvattnet renas. Regn- och smältvatten leds till regnvattenavlopp som drivs av Åbo stad.

Lär känna oss

Årliga rapporter (på finska):

 

   

 

Bokslut (på finska):

Kundtjänst och öppettider

Åbo Vattenförsörjningens kundtjänst finns i Logomo (Tåggatan 9, Byrå, rum 181) och är öppen Mån-Tor kl. 9-12.

Huvudkontor

Åbo Vattenförsörjning Ab
Halisvägen 4
20540 Turku
FO-nummer 1028215-2

E-post för officiella kontaktförfrågningar:
toimisto [at] turunvesihuolto.fi

Postadress

Åbo Vattenförsörjning Ab
PL 136
20101 Turku

E-fakturor

Åbo Vattenförsörjning Ab
003710282152
E-fakturor operator: Basware
Operators märke: BAWCFI22

Åbo Vattenförsörjningens kontonummer
OKOYFIHH
FI16 5716 9020 0504 36

Pappersfakturor

Åbo Vattenförsörjning Ab
##003710282152##
PL 683
00026 BASWARE

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.