Meddela mätar­avläsning

På Vesitili kan du meddela uppgifter från din vattenmätare när som helst. För att logga in till systemet behöver du dina användningsplats- och kundnummeruppgifter, varefter du kan mata in ställningen från din vattenmätare. Du hittar användningsplats- och kundnumren enkelt på din vattenfaktura.
Meddela mätaravläsning

Information om periodiska byten av vattenmätare

Åbo Vattenförsörjning byter ut fastigheternas vattenmätare med 7–10 års mellanrum. Åbo Vattenförsörjning Ab skickar kunden ett brev med kontaktuppgifter för att komma överens om en tid för mätarbyte. Vi skickar alltid ut brev till flera fastigheter inom samma område på en och samma gång. Därför ber vi om tålamod på grund av antalet samtal och försöka på nytt om en stund eller om några dagar.

 

Vattenmätarna kan vara belägna på besvärliga platser. Vi ber er att ordna åtkomst till vattenmätaren för våra montörer. På detta sätt kan arbetet utföras snabbt och effektivt.

 

Montörerna rör sig vid vissa tider inom bestämda områden och byter ut vattenmätare. Du känner igen Åbo Vattenförsörjnings montörer på bilen, arbetskläderna och personkortet.

Hur fungerar vattenmätaren?

Vattenmätaren är en mekanisk anordning, där kugghjul snurrar inuti en kåpa. Vattenflödet mäts med hjälp av ett skovelförsett hjul. När vattenmätaren fungerar är det en pålitlig och exakt anordning, och mätarna granskas och testas alltid före installation. Mätnoggrannheten ska vara inom toleransvärdena +5 % och -5 % för att mätaren ska anses vara pålitlig.

 

För att säkerställa att mätaren inte visar fel när den blir äldre, ska vattenmätarna bytas ut och kontrolleras med bestämda intervall. Detta ligger i både kundens och vattenförsörjningsverkets intresse. När vattenmätaren har bytts ut, kontrolleras och provas den i en separat testbänk från Kalibro. Enheten ger direkt en skriftlig rapport över den aktuella vattenmätarens funktion.

 

Om mätaren är sönder när den testas (detta sker ytterst sällan, högst några gånger om året), ser man direkt om mätaren har visat för mycket eller för litet. Om ett fel hittas, är det i nästan alla fall frågan om att vattenmätarens kugghjul har stannat, blivit långsammare eller gått sönder på något annat sätt.

 

Om du har problem med att mata in vattenmätaruppgifterna via nätet, kontakta vår kundtjänst.

Meddela vattenmätaravläsningen online - se instruktionsvideon (på finska)

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.