Allmänna leveransvillkor

Här hittar du Åbo Vattenförsörjningens gällande allmänna leveransvillkor.

Uppdatering av de allmänna leveransvillkoren den 1.5.2023

Ändringar och förtydliganden har gjorts i de allmänna leveransvillkoren. Vi har uppdaterat de allmänna leveransvillkoren för att återspegla förändringar i vattenförsörjningslagstiftningen och annan lagstiftning och praktiska behov. Ändringarna träder i kraft den 1 maj 2023.

Ladda ner våra allmänna leveransvillkor nedan.