Prislista

Här hittar du våra gällande priser gällande. Om du letar efter information om vattenfakturering, klicka på vår Fakturering-sida.
Fakturering

Bruksavgifter från 1.7.2020

Bruksavgifter från 1.7.2020
Hushållsvatten 1,77 €/m³ (1000 liter)
Avloppsvatten 1,70 €/m³ (1000 liter)
Utöver dessa tar vi ut en grundavgift för både vatten och avloppsvatten. Inkl. moms 24 %

Grundavgifter för hushållsvatten enligt vattenmätarens storlek från 1.1.2019

Grundavgifter för hushållsvatten enligt vattenmätarens storlek från 1.1.2019
Vattenmätarens storlek Hustyp €/mån
19 mm Egnahemshus, småhus 11,16 €/mån
25–38 mm Rad- och våningshus 31,25 €/mån
50 mm Större fastigheter, fastighetsbolag 67,46 €/mån
80–150 mm Industrianläggningar 122,26 €/mån
Inkl. moms 24 %

Grundavgifter för avloppsvatten enligt vattenmätarens storlek från 1.1.2019

Grundavgifter för avloppsvatten enligt vattenmätarens storlek från 1.1.2019
Vattenmätarens storlek Hustyp €/mån
19 mm Egnahemshus, småhus 7,44 €/mån
25–38 mm Rad- och våningshus 20,83 €/mån
50 mm Större fastigheter, fastighetsbolag 33,23 €/mån
80–150 mm Industrianläggningar 57,54 €/mån
Inkl. moms 24 %

Serviceprislista och anslutningsavgifter

Vattenförsörjningens anslutningsavgift tas alltid ut när en fastighet ansluter sig till kommunala vattenförsörjningsnät. Med anslutningsavgiften täcks kostnader som orsakas av byggkostnaderna för områdets allmänna vattenförsörjningsnät. I glesbygden är anslutningsavgifterna något högre än på andra ställen på grund av de längre näten.

Dessutom finns övriga tjänster beskrivna i vår serviceprislista.