Fakturering

Här hittar du information om vattenfakturering. Du hittar priser på vår prislista.
Prislista

Innehåll i vattenfakturar

Vattenfakturorna består av en bruksavgift, som baserar sig på mängden vatten som du använt, samt en grundavgift, som är en fast, fastighetsspecifik avgift som tas ut varje månad. Grundavgiften täcker kostnader som orsakas av användningen och underhållet av vattenförsörjningsnätet.

Uppskattning och utjämning

Tidigare skickade vi till kunderna separata uppskattningar och utjämningsfakturor baserade på mätarställning. Nu kan samma räkning ha båda; både utjämningsdebitering till mätarställning och beräknad debitering från mätarställningsdatum och framåt.

 

Uppskattningen baserar sig på den genomsnittliga vattenförbrukningen, dvs. en uppskattning om vad ett hushåll av den aktuella storleken förbrukar. Utjämningen baserar sig på den verkliga förbrukningen, dvs. den mätarställning som kunden meddelat. Därför är utjämningen antingen större eller mindre än de tidigare uppskattningarna.

 

Utifrån mätarställningarna som kunden meddelat utvecklas uppskattningsfaktureringen och blir mer exakt.

 

Det är enklast att meddela vattenmätarens ställning på nätet. Det är inte lätt att meddela ställningen fel på nätet, eftersom systemet ger en anmärkning om exceptionellt avvikande siffror. Om det inte har skett några förändringar i vattenförbrukningen, kan en avvikande ställning tyda på läckage.

Fakturering kontaktinformation

Vår kundtjänst hjälper dig med rådgivning gällande vattenfakturor, ändring av faktureringsuppgifter ocv byte av fastighetsägare och flytt.

 

laskutus@turunvesihuolto.fi

tfn. 02 263 321 63

Mån-tor 9-12

Rådgivning om betalning

Vår partner Ropo Capital kommer att betjäna dig i frågor som rör betalningen av fakturan och sena betalningar.

 

energia@ropocapital.fi

tfn. 09 2315 0433

Mån-fre kl. 8-20

Lör kl. 10-15

Nyttiga länker

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.