Vattenkvalitet

Vattnet i Åbo är av utmärkt kvalitet

Visste du att det hushållsvatten som vi levererar uppfyller social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav och rekommendationer för hushållsvatten med lätthet?* Vattnet från din kran är konstgjort grundvatten som produceras i Virttaankangas. Kvaliteten på vårt hushållsvatten är mycket jämn året runt gällande alla undersökta parametrar, och vattnet som leds till nätet är svalt och skönt också på sommaren.

Kontroll

Vi kontrollerar vattenkvaliteten regelbundet i enlighet med ett kontrollundersökningsprogram som godkänts av hälsovårdsinspektören och som uppfyller kraven i hushållsvattenförordningen. Vi skickar de programenliga vattenproverna för analys till Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:s laboratorium, som är ett testlaboratorium (T101) som ackrediterats av FINAS-ackrediteringstjänsten. Dessutom kontrollerar vi vattenkvaliteten på eget initiativ med hjälp av vår personal och deltar i olika forskningsprojekt i samarbete med andra branschaktörer.

Tillsatt klor

För att kvaliteten på dricksvattnet ska vara bra i alla delar av nätet har en liten mängd klor lagts till i vattnet i form av bundet klor, dvs. kloramin. Kloraminhalten påverkas av till exempel vattentemperaturen och hur länge vattnet finns i nätet. Känsliga personer kan upptäcka en smak eller lukt av kloramin i dricksvattnet. Om lukten eller smaken känns störande, kan du förvara dricksvattnet en stund i en kanna, då kloret frigörs.

Vattnets hårdhet

När det gäller hårdhetsgrad är vårt vatten mycket mjukt. Det lönar sig att beakta detta vid dosering av tvättmedel, eftersom det räcker med bara en liten mängd tvättmedel. I själva verket garanterar stora mängder tvättmedel inte ett renare slutresultat – tvärtom – så kontrollera att du använder rätt mängd tvättmedel med tanke på vattnets hårdhet på tvättmedelsförpackningen. Det behövs inte heller vattenuppmjukare eller salt.

Vattnets pH är cirka 8,6. Det är alltså svagt basiskt, vilket förebygger korrosion av rörmaterialet. Vattnets pH stiger till denna nivå naturlig tack vare kalcitet i jordmånen i Virttaankangasåsen, och inga extra kemikalier används för att höja pH-värdet.

Vattenkvalitet 2019

Läs mer om statistiken över vattenkvaliteten år 2019:

Läs mer om statistiken över vattenkvaliteten år 2017:
Ladda ned Sammanfattning över kvaliteten på ledningsvattnet i Åbo 2017
Ladda ned Sammanfattning över kvaliteten på ledningsvattnet i Patis 2017

I Patis används numera samma vatten, producerat av Turun Seudun Vesi som på andra håll i Åbonätet. Därför gäller sammanfattningen över vattenkvaliteten i Patis endast januari–oktober 2017, då norra delen av Patis ännu fick sitt vatten från vattentäkten i Vahto.

Meddela oss om du upptäcker avvikelser i vattenkvaliteten. Se kontaktuppgifter för anmälan om kvalitetsstörningar i vattnet här.

* Kvalitetskrav och rekommendationer för hushållsvatten (1352/2015).

* Förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (683/2017)