Veden laatu

Tiesitkö, että Turussa juomavesi täyttää kirkkaasti sosiaali- ja terveysministeriön antamat laatuvaatimukset ja suositukset? Hanastasi tuleva vesi on Virttaankankaalla tuotettua tekopohjavettä.

Turun hanaveden laatu v. 2023

Turun hanaveden laatu v. 2023
Yleisiä laatumittareita: yksikkö keskiarvo Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 683/2017
Lämpötila °C 10 <20 °C
pH 8,5 6,5 - 9,5 (A)
Sähkönjohtavuus µS/cm 140 <2500 (B)
Väri mg Pt/l 1,2 Ei epätavallisia muutoksia (B)
Sameus FNU 0,1 Ei epätavallisia muutoksia (B)
Haju hajuton Ei epätavallisia muutoksia (B)
Maku mauton Ei epätavallisia muutoksia (B)
Vapaa kloori mg/l 0,03
Kokonaiskloori mg/l 0,3
Mikrobiologinen laatu:
Koliformiset bakteerit pmy/100 ml 0 0 (B)
Echerichia coli pmy/100 ml 0 0 (A)
Enterokokit pmy/100 ml 0 0 (A)
Clostridium perfingens pmy/100 ml 0 0 (B)
Pesäkkeiden lukumäärä (22 °C) pmy/ml 1 Ei epätavallisia muutoksia (B)
Metallit ja puolimetallit:
Alumiini (Al) µg/l 16 <200 (A)
Arseeni, Halinen µg/l 1,7 <10 (A)
Elohopea, Halinen µg/l <0,01 <1 (A)
Kadmium µg/l <0,01 <5 (A)
Kromi µg/l 0,13 <50 (A)
Kupari mg/l 0,04 <2 (A)
Lyijy µg/l 0,07 <10 (A)
Mangaani (Mn) µg/l 1,2 <50 (B)
Natrium, Halinen mg/l 4,7 <200 (A)
Nikkeli µg/l 1,2 <20 (A)
Rauta (Fe) µg/l 12,1 <200 (B)
TOC (orgaanisen hiilen kokonaismäärä) mg/l 1,8 Ei epätavallisia muutoksia (B)
V. 2023 Turun vesijohtovedestä otettiin 184 näytettä, joista tutkittiin 41 ominaisuutta. Oheisessa taulukossa on näkyvillä näytteistä mitattujen ominaisuuksien keskiarvot. Lisätietoja vedenlaadusta löydät pdf-liitteistä taulukon alla.

Turun hanavesi on laadultaan erinomaista

Talousvetemme laatu pysyttelee kaikin tavoin hyvin tasaisena ympäri vuoden, ja verkostoon johdettava vesi on kesälläkin mukavan viileää. Tämä tarkoittaa, että hanavettä voi käyttää juomiseen, talousvetenä ja peseytymisessä ilman kiinteistökohtaista suodatusta tai muuta käsittelyä, eikä veden pehmentimiäkään tarvita.

 

Jos huomaat veden laadussa häiriöitä, ilmoita asiasta meille. Katso Turun Vesihuollon yhteystiedot veden laatuhäiriöistä ilmoittamiseen täältä.

Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset ja suositukset talousvedelle (683/2015) finlex.fi
Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (683/2017) finlex.fi

Valvonta

Valvomme veden laatua säännöllisesti terveystarkastajan hyväksymän ja talousvesiasetuksen vaatimukset täyttävän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Ohjelman mukaiset vesinäytteet lähetämme analysoitavaksi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratorioon, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T101). Lisäksi tarkkailemme veden laatua omaehtoisesti henkilöstömme voimin ja osallistumme erilaisiin tutkimushankkeisiin yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

 

Lisätty kloori

Haluamme, että juomavesi pysyy raikkaana joka puolella Turun vesijohtoverkostoa. Tämän vuoksi veteen on lisätty pieni määrä klooria sidottuna kloorina eli klooriamiinina. Klooriamiinin pitoisuuteen vaikuttavat esimerkiksi veden lämpötila ja viipymä verkostossa. Jotkut voivat havaita klooriamiinin maun tai hajun juomavedessä. Jos haju tai maku tuntuu häiritsevältä, säilytä juomavettä hetki vesikannussa, jolloin kloori pääsee haihtumaan vedestä.

Veden kovuus

Turun hanavesi on erittäin pehmeää, eli veden kalkkipitoisuus on alhainen. Pesuainepakkauksissa näkyvillä saksalaisilla kovuusyksiköillä ilmaistuna Turun vesijohtoveden kovuus on 3,0 °dH (erittäin pehmeää). Kovuus voidaan ilmaista myös mmol/l, jolloin kovuus on 0,53.
Tämä tarkoittaa, että jo pieni määrä pesuainetta riittää. Itse asiassa liika pesuaineen käyttö ei takaa puhtaampaa lopputulosta – päinvastoin – joten tarkista oikea pesuaineen määrä veden kovuuden mukaan pesuainepakkauksesta. Vedenpehmennintä tai pehmennyssuolaa ei myöskään tarvita.

Veden pH on noin 8,6, eli se on hieman emäksistä, mikä ehkäisee putkistomateriaalien syöpymistä. Veden pH nousee tälle tasolle luonnonmukaisesti Virttaanharjun maaperän kalsiitin ansiosta, joten pH:n nostoon ei käytetä ylimääräisiä kemikaaleja.

Usein kysyttyä

Miksi Runosmäen keittokehotus 14.4.2023 annettiin vasta 2 päivää näytteenoton jälkeen?
Analyysin valmistuminen kestää n. 2 päivää. Tutkimme vesinäytteet standardoitujen laboratoriomenetelmien mukaisesti. Enterokokkien pitoisuus näytteessä saadaan selville tekemällä bakteeriviljely kalvosuodatusmenetelmällä. Tässä menetelmässä vesi suodatetaan kalvon läpi, johon bakteerit tarttuvat kiinni. Lisääntymiskykyiset bakteerit kasvavat tietyissä olosuhteissa pesäkkeiksi, joiden määrä lasketaan 48 tunnin kuluttua ja tulos ilmoitetaan pesäkelukuna (pmy/100 ml). Menetelmä sopii hyvin juomaveden, uima-allasveden tai muun puhtaan veden tutkimiseen.
Mikä on enterokokki?
Enterokokit ovat bakteereja, joita esiintyy terveiden henkilöiden suoliston mikrobistossa, maaperässä ja pintavesissä. Tavallisimmat enterokokkilajit ovat E. faecalis ja E. faecium. Enterokokin taudinaiheuttamiskyky on pieni. Se aiheuttaa infektioita vain henkilöille, joiden vastustuskyky on alentunut. Tavallisin enterokokin aiheuttama infektio on virtsatietulehdus.

Talousvesiasetuksen mukaan enterokokkibakteeria ei saa olla vesijohtovedessä lainkaan. Turun Vesihuolto ottaa vesinäytteitä eri puolilta verkostoa säännöllisesti omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa varten.
Kuinka kovaa Turun vesi on ja mikä on Turun vesijohtoveden pH?
Pesuainepakkauksissa näkyvillä saksalaisilla kovuusyksiköillä ilmaistuna Turun vesijohtoveden kovuus on 3,0 °dH (erittäin pehmeää). Kovuus voidaan ilmaista myös mmol/l, jolloin kovuus on 0,53.

Turun vesijohtoveden pH on 8,5–8,9, eli vesi on emäksistä.
Voiko lämmintä vettä käyttää ruoanlaitossa?
Lämmintä vettä ei luokitella talousvedeksi eikä sille ole laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Lämmin vesi voi olla laadultaan selvästi heikompaa kuin kylmä vesi, koska siihen voi taloputkista ja lämmönvaihtimista liueta metalleja. Siinä voi olla mikrobeja liian suuria määriä. Mikäli veden lämpötila ei ole riittävän korkea, voi lämpimässä vedessä kasvaa myös haitallisia bakteereja. Sopiva lämpötila on lämpimälle vedelle on 55–60 °C.
Miksi vesi on joskus sameaa?
Sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista. Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu seistessään melko nopeasti kirkkaaksi. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Jos sameus painuu pohjaan, on kyseessä jokin muu häiriö.
Miksi vesi näyttää joskus ruosteiselta / keltaiselta / ruskealta?
Syynä on yleensä joko yleisestä tai kiinteistön omasta vesijohtoverkosta peräisin olevien kerrostumien (rauta ja mangaani) irtoaminen. Irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus tai muutostöiden johdosta. Tällainen vesi ei yleensä ole terveydelle vaarallista, mutta veden juomista on silti syytä välttää kunnes haitta poistuu. Pyykkejä ja vesikalusteita vesi saattaa kuitenkin värjätä. Mikäli vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen vedenjuoksutuksen jälkeen, ota yhteys vesilaitokseen.
Miksi vesi näyttää vihreältä?
Mikäli havaitset hanasta tulevassa vedessä vihreää väriä, voi syynä olla kiinteistön lämmönvaihtimen rikkoutuminen. Kaukolämpöveteen on lisätty vihreää väriainetta merkkiaineeksi. Lämmönvaihtimen korjaaminen tai vaihtaminen on kiinteistön omistajan vastuulla.
Tutkiiko Vesihuolto kaivovesien laatua?
Vesilaitos tutkii ainoastaan jakelemansa veden laatua.