nathan-dumlao-kDxqbAvEBwI-unsplash

Ändring av grundavgifter föravloppsvatten, serviceprislista och anslutningsavgifter från och med den 1.1.2024 

24.11.2023

Åbo Vattenförsörjning Ab:s styrelse har fattat beslut om revidering av grundavgifter för avloppsvatten, avgifter för tjänster och anslutningsavgifter för vattenförsörjning. Förändringarna baseras på en höjning av den allmänna kostnadsnivån och ökningen av Åbo aktieinnehav och samtidigt kapitalkostnader från Turun seudun puhdistamo Oy. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2024. Prislistorna finns på vår hemsida www.turunvesihuolto.fi/hinnasto  

Ändring av grundavgiften för avloppsvatten från 1.1.2024 

Ökningen av grundavgiften täcker fasta kostnader för avloppsnätet, såsom underhåll av avloppsnätet och kostnaderna för avloppsrening: Prislista 

Exempel: På grund av höjningen av grundavgiften kommer kostnaderna för ett egnahemshus att öka med cirka 45 euro per år jämfört med 2023. I exemplet har man använt grundavgiften för avloppsvatten enligt en vattenmätare på 19–20 mm.  

Ändring av serviceprislistan fr.o.m. 1.1.2024 

Innehållet i serviceprislistan kommer att specificeras och tidigare saknade serviceprodukter kommer att läggas till i prislistan. Årsavgiften för sommarvatten (förbrukning inte uppmätt vid platsen) kommer att höjas med cirka 17 %, vilket resulterar i en årlig avgift på 280,00 € (moms 0 %), 347,20 € (moms 24 %).  

Ändring av prislistan för anslutningsavgifter fr.o.m. 1.1.2024 

Anslutningsavgifterna för småhus och fritidsfastigheter kommer att höjas med 10 %. De huvudsakliga användningskoefficienterna för kalkylerade anslutningsavgifter kommer att höjas för egnahemshus och parhus, fritidsbostäder samt för leverans av sommarvatten. 

Mer information om prisändringar från Åbo Vattenförsörjnings kundtjänst:

  • asiakaspalvelu@turunvesihuolto.fi
  • tfn 02 263 322 92 mån–tors 9–12