Prislista

Här hittar du våra gällande priser gällande från 1 juli, 2019:

Bruks- och grundavgifter

 • Hushållsvatten 1,77 €/m³ (1 000 liter) inkl. moms 24 %
 • Avloppsvatten 1,82 €/m³ (1 000 liter) inkl. moms 24 %
 • Utöver dessa tar vi ut en grundavgift för både vatten och avloppsvatten

Grundavgifter för hushållsvatten enligt vattenmätarens storlek

 • 19 mm (egnahemshus, småhus m.m.) 11,16 €/mån. (inkl. moms 24 %)
 • 25-38 mm (rad- och våningshus m.m.) 31,25 €/mån. (inkl. moms 24 %)
 • 50 mm (större fastigheter, fastighetsbolag m.m.) 67,46 €/mån. (inkl. moms 24 %)
 • 80-150 mm (industrianläggningar m.m.) 122,26 €/mån. (inkl. moms 24 %)

Grundavgifter för avloppsvatten enligt vattenmätarens storlek

 • 19 mm (egnahemshus, småhus m.m.) 7,44 €/mån. (inkl. moms 24 %)
 • 25–38 mm (rad- och våningshus m.m.) 20,83 €/mån. (inkl. moms 24 %)
 • 50 mm (större fastigheter, fastighetsbolag m.m.) 33,23 €/mån. (inkl. moms 24 %)
 • 80–150 mm (industrianläggningar m.m.) 57,54 €/mån. (inkl. moms 24 %)

Övriga avgifter

 • Anslutningsavgifter (en ny fastighet ansluter sig till nätet)
 • Färdigt byggda anslutningar (i allmänhet tomter som staden överlåtit)

Du kanske också är intresserad av

Så här räknar du ut anslutningsavgiften

Vattenförsörjningens anslutningsavgift tas alltid ut när en fastighet ansluter sig till kommunala vattenförsörjningsnät. Med anslutningsavgiften täcks kostnader som orsakas av byggkostnaderna för områdets allmänna vattenförsörjningsnät. I glesbygden är anslutningsavgifterna något högre än på andra ställen på grund av de längre näten.

Nedladdningsbara prisdokument

 

by Turun Vesihuolto Oy