shutterstock_641339596_HR

Ändring av vatten- och avloppsvattenavgifter samt i prislistan för tjänster den 1.3.2023 och uppdatering av de allmänna leveransvillkoren den 1.5.2023

01.02.2023

Styrelsen för Åbo Vattenförsörjning Ab har beslutat om förändringar i prislistan för hushållsvatten och avloppsvatten. Priserna har höjts enligt vad som förutsätts av den allmänna kostnadsutvecklingen. Faktureringen baseras på priser exklusive moms. Moms som är giltig vid ifrågavarande tidpunkt läggs till priset. De nya priserna träder i kraft den 1.3.2023.

Den nya bruksavgiften för hushållsvatten avrundad med moms är 1,86 €/m3 (per kubikmeter, dvs. 1 000 liter) från och med den 1.3.2023. Det mervärdesskattepliktiga priset ökar med 9 cent per kubikmeter. Grundavgiften höjs inte.

Den nya bruksavgiften för avloppsvatten avrundad med moms är 1,75 €/m3 (per kubikmeter, dvs. 1 000 liter) från och med den 1.3.2023. Det mervärdesskattepliktiga priset ökar med 5 cent per kubikmeter. Grundavgiften höjs inte.

Bruksavgifter för vatten och avloppsvatten, moms 0 %

Nuvarande pris (moms 0 %) Nytt pris från och med den 1.3.2023 (moms 24 %)
Vatten / m3 1,43 € 1,50 €
Avloppsvatten / m3 1,37 € 1,41 €

 

Bruksavgifter för vatten och avloppsvatten, moms 24 %

Nuvarande pris
(moms 0 %)
Nytt pris från och med den 1.3.2023 (moms 24 %)
Vatten / m3 1,77 € 1,86 €
Avloppsvatten / m3 1,70 € 1,75 €

 

Exempel: På grund av prishöjningen kommer den totala kostnaden för vattenavgifter för till exempel en familj på 4 personer att öka med knappt 25 euro/år jämfört med år 2022. Förbrukningsmängden som används i exemplet är 180 kubikmeter/år.

Förändring av serviceprislistan

Styrelsen för Åbo Vattenförsörjning Ab har beslutat om serviceprislistan. Serviceprislistan har höjts enligt vad som förutsätts av den allmänna kostnadsutvecklingen. Faktureringen baseras på priser exklusive moms. Moms som är giltig vid ifrågavarande tidpunkt läggs till priset.

Prislistan för våra tjänster förändras från och med 1.3.2023. Den nya prislistan för tjänsterna bifogas till detta brev och kan läsas på vår webbplats www.turunvesihuolto.fi/sv/personkunder/prislista.

Uppdatering av de allmänna leveransvillkoren

Styrelsen för Åbo Vattenförsörjning Ab har beslutat om de allmänna leveransvillkoren. De uppdaterade allmänna leveransvillkoren för Åbo Vattenförsörjning Ab träder i kraft den 1.5.2023. Ändringarna kräver inga åtgärder av kunderna.

Du hittar våra nya leveransvillkor på www.turunvesihuolto.fi/yleiset-toimitusehdot.