Yleiset toimitusehdot

Täältä löydät voimassa olevat Turun Vesihuollon yleiset toimitusehdot.

Yleiset toimitusehdot astuivat voimaan 1.1.2018.

Olemme päivittäneet yleiset toimitusehdot vastaamaan vesihuoltolainsäädännön (vesihuoltolaki 22.8.2014/681), sekä muun lainsäädännön ja käytännön tarpeiden muutoksia. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2018.

 

Yleiset toimitusehdot on päivitetty yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen, Suomen Kuntaliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa.

 

Lataa toimitusehdot seuraavasta linkistä.