Fakturering

Vår kundtjänst hjälper dig i följande frågor:
– Rådgivning gällande vattenfakturor
– Ansökan om betalningstid
– Ändring av faktureringsuppgifter
– Byte av fastighetsägare/flytt

Kontakta oss per telefon, tfn 02 263 3216, eller e-post, laskutus [at] turunvesihuolto.fi.

Om du vill kan du också besöka oss (Slottsgatan 65) mån–fre kl. 9–12, per telefon kl. 9–14.

Lataa vesilaskun lukuohje tästä.

Vattenfakturorna består av en bruksavgift, som baserar sig på mängden vatten som du använt, samt en grundavgift, som är en fast, fastighetsspecifik avgift som tas ut varje månad. Grundavgiften täcker kostnader som orsakas av användningen och underhållet av vattenförsörjningsnätet. 

Grundavgift

Grundavgiften betalas varje månad och dess storlek beror på vattenmätarens storlek. Grundavgiften är den samma alla månader – också när bostaden står tom.

Den vanligaste mätarstorleken i egnahemshus är 19 millimeter. 25 millimeters mätare används i våningshus och andra större objekt. Mätarens storleken bestämmer hur mycket vatten som kommer igenom den. I allmänhet bestämmer VVS-planeraren mätarstorleken, men i vissa fall kan också Åbo Vattenförsörjning bestämma storleken.

Både rent vatten och avloppsvatten har egna grundavgifter. Grundavgiften för en 19 mm mätare är för rent vatten 11,16 euro* och för avloppsvatten 7,44 euro*. Pengarna som insamlas genom grundavgiften används för underhåll och reparationer av vattenförsörjningsnätet.

Bruksavgift

Bruksavgiften bestäms enligt hur mycket vatten som används. I Åbo kostar en kubik, dvs. 1 000 liter hushållsvatten 1,75 euro*. Avloppsvattnet kostar 1,92 euro* per kubik. Bruksavgiften för avloppsvatten baserar sig på mängden använt rent vatten. Antagandet är alltså att samma mängd vatten som släpps ut genom kranen också rinner ut i avloppet.

Bruksavgiften för avloppsvatten är större än för hushållsvatten, eftersom behandlingen av avloppsvatten är en rätt dyr process. Priset höjs också av dagvattnets andel, eftersom regnvatten kommer i avloppet. Det medför å sin sida att mängden behandlat avloppsvatten är större än mängden hushållsvatten som används inom vattenförsörjningsnätets område.

Uppskattnings- och utjämningsfaktura

En uppskattningsfaktura skickas till kunderna tre gånger om året. Uppskattningsfakturan baserar sig på den genomsnittliga vattenförbrukningen, dvs. en uppskattning om vad ett hushåll av den aktuella storleken förbrukar.

Årets sista, fjärde faktura är en utjämningsfaktura som är baserad på den verkliga förbrukningen, dvs. den mätarställning som kunden meddelat. Därför är utjämningsfakturan antingen större eller mindre än de tidigare uppskattningsfakturorna.

Utifrån mätarställningarna som kunden meddelat utvecklas uppskattningsfaktureringen och blir mer exakt. Om du vill få utjämningsfakturan tidigare, kan du meddela mätarställningen till Vattenförsörjningen oftare än en gång per år.

Det är enklast att meddela vattenmätarens ställning på nätet – meddela vattenmätarens ställning här. Det är inte lätt att meddela ställningen fel på nätet, eftersom systemet ger en anmärkning om exceptionellt avvikande siffror. Om det inte har skett några förändringar i vattenförbrukningen, kan en avvikande ställning tyda på läckage.

Åbo Vattenförsörjning byter ut fastigheternas vattenmätare med 7–10 års mellanrum. Då kontrolleras också mätarställningen.

Anslutningsavgift

När ett nytt hus byggs, ansluts det till vattenförsörjningsnätet och en anslutningsavgift tas ut. För sedvanliga småhus är avgiften fast. För övriga bestäms avgiften enligt våningsytans storlek i bygglovet, dvs. om tomten har mycket byggnadsrätt på tomten är också anslutningsavgiften större.

Anslutningsavgiften täcker de hushålls- och avloppsvattenledningar som Åbo Vattenförsörjning har byggt och som går under gatan. Fastigheten svarar själv för de ledningar som byggs från stamlinjen till tomten. Dagvattenledningen ligger på Åbo stads ansvar.

* 2018 års priser. Priserna inkluderar moms.