Veden laatu

Turun vesi on laadultaan erinomaista

Tiesitkö, että toimittamamme talousvesi täyttää kirkkaasti sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden laatuvaatimukset ja suositukset?* Hanastasi tuleva vesi on Virttaankankaalla tuotettua tekopohjavettä. Talousvetemme laatu pysyttelee kaikkien tutkittavien parametrien osalta hyvin tasaisena ympäri vuoden, ja verkostoon johdettava vesi on kesälläkin mukavan viileää.

Valvonta

Valvomme veden laatua säännöllisesti terveystarkastajan hyväksymän ja talousvesiasetuksen vaatimukset täyttävän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Ohjelman mukaiset vesinäytteet lähetämme analysoitavaksi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratorioon, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T101). Lisäksi tarkkailemme veden laatua omaehtoisesti henkilöstömme voimin ja osallistumme erilaisiin tutkimushankkeisiin yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

Lisätty kloori

Jotta juomaveden laatu säilyy hyvänä kaikissa verkoston osissa, veteen on lisätty pieni määrä klooria sidottuna kloorina eli klooriamiinina. Klooriamiinin pitoisuuteen vaikuttavat esimerkiksi veden lämpötila ja viipymä verkostossa. Herkimmät voivat havaita klooriamiinin maun tai hajun juomavedessä. Jos haju tai maku tuntuu häiritsevältä, säilytä juomavettä hetken kannussa, jolloin kloori pääsee vapautumaan.

Veden kovuus

Kovuusasteeltaan vetemme on erittäin pehmeää. Tämä kannattaa huomioida pesuaineita annostellessa, sillä jo pieni määrä pesuainetta riittää. Itse asissa liika pesuaineen käyttö ei takaa puhtaampaa lopputulosva – päinvastoin – joten tarkista oikea pesuaineen määrä veden kovuus huomioiden pesuainepakkauksesta. Vedenpehmennintä tai pehmennyssuolaa ei myöskään tarvita.

Veden pH on noin 8,6, eli se on hieman emäksistä, mikä ehkäisee putkistomateriaalien syöpymistä. Veden pH nousee tälle tasolle luonnonmukaisesti Virttaanharjun maaperän kalsiitin ansiosta, joten pH:n nostoon ei käytetä ylimääräisiä kemikaaleja.

Veden laatu vuonna 2017

Tutustu tilastoihin veden laadusta vuonna 2017:
Lataa Yhteenveto Turun verkostoveden laadusta 2017
Lataa Yhteenveto Paattisten alueen verkostoveden laadusta 2017

Paattisilla nautitaan nykyisin samaa Turun Seudun Veden tuottamaa vettä kuin muuallakin Turun verkostoalueella. Sen vuoksi vedenlaatukooste koskee Paattisten osalta vain tammi - lokakuuta 2017, jolloin Paattisten pohjoisosaan johdettiin vielä vettä Vahdon vedenottamolta.

Jos huomaat veden laadussa poikkeamia, ilmoita asiasta meille. Katso yhteystiedot veden laatuhäiriöistä ilmoittamiseen täältä.

* Talousveden laatuvaatimukset ja suositukset (1352/2015).