Sprinklerit

Turun Vesihuolto tarjoaa mahdollisuuden liittyä sprinkleri- ja kevytsprinklerijärjestelmillä verkostoon, jos se on mitoituksen puitteissa mahdollista. Mikäli Vesihuollon tarjoama kapasiteetti ei riitä, on kiinteistölle rakennettava riittävän sammutusveden takaamiseksi allasratkaisu tai muu vastaava. Vesihuoltolaitos ei ole velvollinen järjestämään kiinteistöjen sammutusvettä toiminta-alueellaan. 
Sprinklerisammutin katossa.

Miten saan kiinteistölleni sprinklerijärjestelmän?

1. Tee vesimäärien mitoitustiedustelu
Ennen sprinklerin rakentamista, on varmistettava, ettei sprinklerin käyttö alenna vedenpainetta liikaa lähialueen vesijohtoverkostossa. Tätä varten on tehtävä vesimäärien mitoitustiedustelu. Voit tehdä tiedustelun Turun kaupungin sähköisessä lupapalvelussa.
2. LVI-suunnittelijan valinta ja suunnitelmien teko
Valitse LVI-suunnittelija tekemään sprinklerisuunnitelma. Kannattaa kysyä hintoja useammalta eri toimijalta. LVI-suunnittelija esittää sprinklerit kiinteistön asemapiirrustuksessa ja tekee kaaviokuvan. Suunnitelma toimitetaan Turun rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi.
3. Suunnitelman hyväksyminen
Suunnitelma käsitellään rakennusvalvonnassa ja Vesihuolto tekee siitä lausunnon. Sprinklerisuunnitelmien käsittelyajat ovat huomattavasti pidemmät kuin tavallisten liitosten, johtuen mm. verkostomallintamisesta
4. Urakoitsija tilaa sprinkleriliitoksen
Kun rakennuslupa on kunnossa, urakoitsijan voi kilpailuttaa. Urakoitsija tilaa sprinkleriliitoksen Turun Vesihuollolta. Sprinkleriliitostöiden tilaus on tehtävä 1-2 kk ennen liitoksia, jotta voidaan varmistaa tarvittavien osien saatavuus. Sprinklerin voi toteuttaa joko erillisenä johtona (suositus) tai yhdistettynä käyttö- ja sammutusvesijohtona.

Vesihuolto tekee sprinklereistä aina erillisen sopimuksen kiinteistönomistajan kanssa. Allekirjoittajalla on oltava nimenkirjoitusoikeus.

Sprinklerisopimuksen teko Vesihuollon kanssa

Voit esitäyttää ja palauttaa sopimuksen Turun Vesihuolto Oy:n asiakaspalveluun sähköisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@turunvesihuolto.fi
Mitoitusvirtaama (ehdotus) on oleellinen. Huomioithan että lopullisen virtaaman sopimukselle antaa kuitenkin Turun Vesihuolto Oy.

Sprinklerien koestaminen

Sprinklerien koestamisesta täytetään aina erillinen lomake. Koestaminen aiheuttaa yleensä virtaamien muutoksia yleisessä runkoverkossa. Koestaminen tapahtuu aina asiakkaan vastuulla, ja koestaja sitoutuu vastaamaan kaikista koestamisesta aiheutuvista haitoista kolmansille osapuolille.

Ota yhteyttä

LIITOSTÖIDEN TILAUKSET

ma–to klo 7–8.30 ja 14–15.15, pe klo 7–9.30
puh. 0500 829 619
tilaustyot@turunvesihuolto.fi

NEUVONTA, SPRINKLERISOPIMUKSET

ma–to klo 9.00–12.00
puh. 02 263 32293