Ilmoita häiriöstä tai anna palautetta

Tältä sivulta löydät yhteystiedot, joihin voit ottaa yhteyttä äkillisissä vesihuollon vikatilanteissa. Jos haluat jättää kiireetöntä palautetta, löydät sivun alareunasta linkin Turun kaupungin sähköiseen palautepalveluun.

Vesijohtovuodot ja vikailmoitukset

Ma–to klo 7.00–15.30, pe klo 7.00–13.45
p. 0500 872 177 (Aurajoen etelä- ja itäpuoli, Hirvensalo, Kakskerta)

p. 0500 527 231 (Aurajoen pohjois- ja länsipuoli)

 

Edellä mainittujen aikojen ulkopuolella:
p. 044 907 2011 (valvomo)

 

Teemme yleisten runkovesijohtojen sekä tonttivesijohtojen (runkolinjan liitoskohdasta kiinteistön vesimittarille) korjaukset.

Viemäriongelmat

Kaikkina aikoina
p. 040 742 4320

 

Jos havaitset runkoviemäriin liittyviä poikkeavia hajuongelmia, tukoksia tai vuotoja, ota yhteyttä.

Vesimittariviat

Ma–to klo 8.00–11.00, 12.00–14.00, pe klo 8.00–11.00
p. 040 484 0192

 

Jos vika on kiireellinen, ota palveluaikojen ulkopuolella yhteyttä valvomoon:
p. 044 907 2011 (valvomo)

 

Jos epäilet, että vesimittari näyttää virheellistä lukemaa tai toimii väärin, toimi näin:

 

  1. Ota työaikana yhteys vesimittariosastoon. Vesimittariosasto vaihtaa ja tarkistaa vesimittarin.
  2. Jos mittari näyttää liikaa, saat hyvitystä ja uuden vesimittarin.
  3. Jos mittauspöytäkirjasta ilmenee, että mittari toimii oikein (saa näyttää 5 % vähemmän tai enemmän), vaihdamme mittarin, mutta laskutamme hinnaston mukaisen tarkastusmaksun.

 

Jos vesimittarisi on fyysisesti rikki, eli se vuotaa, lasi on särkynyt, mittari on jäätynyt tai muuten hajonnut, ota yhteyttä meihin. Laskutamme vesimittarin korjauksesta hinnaston mukaisen maksun.

Veden laatuhäiriöt

Ma–to klo 9.00–12.00
p. 02 2633 2292

 

Edellä mainittujen aikojen ulkopuolella
p. 044 907 2011 (valvomo)

 

Ruskea vesi johtuu yleensä veden kiertosuunnan muuttumisesta verkostossa, jolloin putken seinämistä irtoaa rauta- ja mangaanipitoista sakkaa. Sakka ei ole terveydelle vaarallista, mutta ennen talouskäyttöä vettä kannattaa juoksuttaa kunnes se kirkastuu.

 

Vesi näyttää harmaalta yleensä silloin, jos siihen on sekoittunut ilmakuplia. Hetken aikaa seisottuaan ilma häviää ja vesi kirkastuu.

 

Jos vedessä on selvästi vihreä väri, voi olla kyse kaukolämpöveden vuodosta talousveden joukkoon. Vuoto voi johtua esimerkiksi rikkoutuneesta lämmönvaihtimesta. Näissä tapauksissa ole ensisijaisesti yhteydessä omaan isännöitsijään tai kiinteistön LVI-laitteista vastaavaan henkilöön.

 

Jos epäilet vesijohtoveden mikrobiologista tai muunlaista saastumista, ole välittömästi yhteydessä.

Viemäripumppaamoiden viat ja hajuhaitat

Ma–to klo 9.00–12.00
p. 02 2633 2292

 

Edellä mainittujen aikojen ulkopuolella
p. 044 907 2011 (valvomo)

 

Jos kiinteistösi oma jäte- tai hulevesiviemäripumppu/pumppaamo ei toimi, ota yhteyttä laitetoimittajaan tai pumpun korjaajaan.

 

Jos havaitset yleisen viemäripumppaamon ongelman tai hajuhaitan, ota yhteyttä.

Anna palautetta

Jos haluat jättää kiireetöntä palautetta, klikkaa alla olevasta linkistä Turun kaupungin sähköiseen palautepalveluun.