Vesi.-lehtien kansia

Vesi.-näköislehdet sähköisenä

09.03.2022

Täällä voit selailla ilmestyneitä Vesi.-lehtiä. Lehti avautuu napauttamalla kansikuvasta.

Vesipiste kansi 1/2023

1/2023

Vesihuollon 125 v. juhlavuoden aloittava lehti avaa toimitusjohtaja Irina Nordmanin työuraa, turkulaisen vedenkäytön historiaa ja uraauurtavan jätevesitutkimuksen tuloksia Turussa. Kuulemme, mitkä ovat Pekka Hyysalon vinkit avantouintiin ja mitä sisältyy hanaveden tuoteselosteeseen. Lisäksi luodaan katsaus kotitalouksien vedenkulutukseen ja ihmetellään, mikä on legionella. Asiakaspalvelun kysymyspalstalla pähkäillään muuttajan muistilistaa ja laskutusta.

 

 

 

 

2/2022

Tässä numerossa kuullaan, mitä jalkapalloilija Lukas Hradecky ajattelee vastuullisuudesta, tutustutaan jätevesilämmön mahdollisuuksiin, perehdytään Vesihuollon hallinnon tehtäviin, opitaan viemäriverkoston digitaalista mallinnusta, tehdään katsaus puhdistamon poistoputkihankkeeseen ja moikataan Paattisten päiväkodin pieniä ympäristöasiantuntijoita. Lisäksi asiakaspalvelu vastaa viime aikoina asiakkaita askarruttaneisiin kysymyksiin.

 

 

 

 

 

1/2022

Vesipisteen pääkirjoituksessa sukelletaan yhtiön hanketyöskentelyyn, muissa artikkeleissa tutustutaan hanaveden tuotantoprosessiin ja laatuun, katsotaan uuden Vesitili-asiakasportaalin palveluja, ratkotaan maanalaisia pulmia vesihuoltoinsinöörien kanssa, selvitetään verkostosaneerauksen ilmastopäästöjä, hallitaan haitta-ainekuormia, tarkastellaan puhdistamon hiilijalanjälkeä ja tutkitaan Unescon tutkimusta maailman parhaista juomaveden tuotantoprosesseista.

 

 

 

 

 

 

2/2021

Tässä numerossa keskitytään vesihuollon päästöihin, käsitellään palautteiden käsittelyprosessia, kurkataan viestintäsihteerin työtehtäviin, saadaan tietää ATP-projektista, vastataan asiakkaita askarruttaneisiin kysymyksiin, käydään läpi vesihuoltouudistusta ja kuullaan puhdistamon sekä Turun seudun veden ajankohtaiset kuulumiset.

 

 

 

 

 

1/2021

Tällä kertaa Vesipisteessä pohditaan resurssiviisautta vesihuollon näkökulmasta, annetaan vinkkejä jätteiden lajitteluun, opitaan, miten vesi liikkuu putkistossa, kuullaan vesihuoltopäivystäjien kokemuksia päivystäjän arjesta, vastataan kysymyksiin Kulutus-webistä, kehitetään etäluettavia vesimittareita, tutustutaan uuteen juomavesidirektiiviin, vilkaistaan tuoreinta vedenlaaturaporttia, esitellään Turun seudun puhdistamon kesätyöntekijöitä ja paneudutaan Turun Seudun Veden varalaitoshankkeeseen.

 

 

 

 

 

2/2020

Tässä lehdessä tutkitaan, mitä jätevedet kertovat huumeidenkäytöstä ja koronasta, vastataan kysymyksiin vesilaskusta, tutustutaan johtokartan käyttöön, puhutaan vesijohtoveden lämpötilasta, kurkataan Yrityskylän uuteen pienois-Vesihuoltoon, pohditaan hulevesiasiaa, pureudutaan liittymismaksuihin, etsitään keinoja vesien haitta-aineiden vähentämiseen ja saadaan tietää puhdistamon uuden poistoputkihankkeen kuulumiset.

 

 

 

 

1/2020

Tässä numerossa hypätään mittariasentajan matkaan työpäivän ajaksi, selvitetään, miten hiilineutraaliustavoite otetaan huomioon vesihuollossa, perehdytään verkostoveden DNA-analyysiin, annetaan vinkkejä tonttijohtosaneeraukseen ja opitaan turkulaisen vesihuollon historiaa. Lue myös, miten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat Turun Seudun Veden vedentuotantoprosessissa ja mitkä ovat Turun seudun puhdistamon tuoreimmat jätevesien kuormitusta vähentävät toimet.

 

 

 

 

 

2/2019

Tässä numerossa artikkeleiden aiheina ovat muun muassa valintojen vaikutus vesijalanjälkeen, puhtaan veden merkitys erilaisille yrityksille, veden laadun mittaaminen ja vesijohtoverkoston mallinnus. Lue myös, miksi vesi on paras janojuoma lapsille.

 

 

 

 

1/2019 

Tässä numerossa voit lukea nuorten vesihuoltolaisten mietteitä työn merkityksellisyydestä, kemistin työstä vesihuollossa, vesi- ja viemärisaneerauksista Turussa, Saaristomeren tutkimuslaitoksen kuulumisista, kaivamattomista saneerausmenetelmistä, Turun seudun puhdistamon kyberturvallisuusasioista ja Turun Seudun Veden vastavalmistuneesta runkolinjahankkeesta. Katso myös parhaat vinkit veden säästämiseen arjessa!

 

 

 

 

 

 

2/2018

Tässä numerossa kerrotaan jätevesiverkoston kunnossapidosta, hypätään koneasentajan matkaan jätevedenpumppaamolle, tutustutaan Kakolan jätevedenpuhdistamon kehittämishankkeisiin, esitellään Turun Vesihuollon yhteiskuntavastuullisia toimia ja selvitetään putkien kuntoa verkostomestareiden johdolla. Lue myös, millaisia arkisia esineitä kulkeutuu viemärissä jätevedenpuhdistamoille.

 

 

 

 

1/2018

Tässä numerossa selvitetään, miten vesilaitos varautuu ja miten tavallinen vedenkäyttäjä voi varautua riskeihin, kuten pitkittyneeseen vesikatkoon tai veden saastumiseen, millainen rooli vedellä on eri-ikäisille kansalaisille, kerrataan pitkään pois käytöstä olleen taloviemärin riskit, hypätään päiväksi putkiasentajien matkaan, esitellään kriisitiedottamista varten käyttöön otettu tekstiviestijärjestelmä, selvitetään, mikä aiheuttaa jäteveden vuotamisen ympäristöön ja miten vuotoja pyritään vähentämään. Lue myös, mistä Turun vesijohtovesi tulee ja mikä on Itämerihaaste.

 

 

 

 

 

 

2/2017

Turun Vesihuollon asiakaslehti kertoo vesihuollon toiminnasta. Tässä numerossa juttuja muun muassa tonttijohtojen saneerauksesta, talousveden laadunvalvonnasta sekä asiakaspalvelusta. Lue myös asiaa hulevesistä, Turun vesilaitosmuseon uudestä näyttelystä, puhtaan veden merkityksestä leipomon arjessa ja Kakolanmäen puhdistamon poistoputkihankkeesta.

 

 

 

 

1/2017

Vesipiste-lehti on Turun Vesihuollon asiakaslehti kaikille turkulaisille. Lue kiinnostavia juttuja vedestä!

Tässä numerossa voit lukea hulevesien hallinnasta, suomalaisten vesijalanjäljestä, vuotavien vesikalusteiden haitoista, putkiasentajien arjesta, vesijohtoverkkoon liittymisestä, Turun Seudun Veden uudesta runkolinjahankkeesta, veden alkuperästä ja käsittelyprosessista, kemikaalikuorman vähentämisestä ja jäteveden puhdistustuloksesta. Lue myös asiakkaidemme kiperimmät kysymykset ja niiden vastaukset.