Vesi.-lehtien kansia

Vesi.-lehtien arkisto

09.03.2022

Täällä voit selailla ilmestyneitä Vesi.-lehtiä. Lehti avautuu napauttamalla kansikuvasta.

 

1/2022

Vesipisteen pääkirjoituksessa sukelletaan yhtiön hanketyöskentelyyn, muissa artikkeleissa tutustutaan hanaveden tuotantoprosessiin ja laatuun, katsotaan uuden Vesitili-asiakasportaalin palveluja, ratkotaan maanalaisia pulmia vesihuoltoinsinöörien kanssa, selvitetään verkostosaneerauksen ilmastopäästöjä, hallitaan haitta-ainekuormia, tarkastellaan puhdistamon hiilijalanjälkeä ja tutkitaan Unescon tutkimusta maailman parhaista juomaveden tuotantoprosesseista.

 

 

 

 

 

 

2/2021

Tässä numerossa keskitytään vesihuollon päästöihin, käsitellään palautteiden käsittelyprosessia, kurkataan viestintäsihteerin työtehtäviin, saadaan tietää ATP-projektista, vastataan asiakkaita askarruttaneisiin kysymyksiin, käydään läpi vesihuoltouudistusta ja kuullaan puhdistamon sekä Turun seudun veden ajankohtaiset kuulumiset.

 

 

 

 

 

1/2021

Tällä kertaa Vesipisteessä pohditaan resurssiviisautta vesihuollon näkökulmasta, annetaan vinkkejä jätteiden lajitteluun, opitaan, miten vesi liikkuu putkistossa, kuullaan vesihuoltopäivystäjien kokemuksia päivystäjän arjesta, vastataan kysymyksiin Kulutus-webistä, kehitetään etäluettavia vesimittareita, tutustutaan uuteen juomavesidirektiiviin, vilkaistaan tuoreinta vedenlaaturaporttia, esitellään Turun seudun puhdistamon kesätyöntekijöitä ja paneudutaan Turun Seudun Veden varalaitoshankkeeseen.

 

 

 

 

 

2/2020

Tässä lehdessä tutkitaan, mitä jätevedet kertovat huumeidenkäytöstä ja koronasta, vastataan kysymyksiin vesilaskusta, tutustutaan johtokartan käyttöön, puhutaan vesijohtoveden lämpötilasta, kurkataan Yrityskylän uuteen pienois-Vesihuoltoon, pohditaan hulevesiasiaa, pureudutaan liittymismaksuihin, etsitään keinoja vesien haitta-aineiden vähentämiseen ja saadaan tietää puhdistamon uuden poistoputkihankkeen kuulumiset.

 

 

 

 

1/2020

Tässä numerossa hypätään mittariasentajan matkaan työpäivän ajaksi, selvitetään, miten hiilineutraaliustavoite otetaan huomioon vesihuollossa, perehdytään verkostoveden DNA-analyysiin, annetaan vinkkejä tonttijohtosaneeraukseen ja opitaan turkulaisen vesihuollon historiaa. Lue myös, miten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat Turun Seudun Veden vedentuotantoprosessissa ja mitkä ovat Turun seudun puhdistamon tuoreimmat jätevesien kuormitusta vähentävät toimet.

 

 

 

 

 

2/2019

Tässä numerossa artikkeleiden aiheina ovat muun muassa valintojen vaikutus vesijalanjälkeen, puhtaan veden merkitys erilaisille yrityksille, veden laadun mittaaminen ja vesijohtoverkoston mallinnus. Lue myös, miksi vesi on paras janojuoma lapsille.